Home » Come up nghĩa là gì
Today: 2024-07-12 19:26:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Come up nghĩa là gì

(Ngày đăng: 07/08/2020)
           
Come up nghĩa là tới gần, đến gần ai hoặc một nơi nào đó, vấn đề được nêu lên và đặt ra để thảo luận. Come là một động từ rất phổ biến và có vai trò quan trọng. Một số mẫu câu và ví dụ về come up.

Come up nghĩa là đi đến gần một ai đó hoặc có nghĩa là xảy ra, nghĩa này thường được dùng khi nói về một vấn đề.

Come up còn có nghĩa là xuất hiện, mang tính đột ngột, thường được dùng khi giới thiệu nghệ sĩ, chương trình sắp tới, hoặc khi nói về một vấn đề đột nhiên xảy ra.

Khi nói về Mặt Trăng, Mặt Trời mọc, chúng ta cũng có thể sử dụng come up.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến come up.

Suddenly /ˈsʌd.ən.li/: Đột ngột, thình lình.

sgv, come up nghĩa là gìSurprised /səˈpraɪzd/: Ngạc nhiên, bất ngờ.

Conversation /ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən/: Cuộc nói chuyện, cuộc hội thoại.

Introduce /ˌɪn.trəˈdʒuːs/: Giới thiệu.

Problem /ˈprɒb.ləm/: Vấn đề.

Party /ˈpɑː.ti/: Buổi tiệc.

Appear /əˈpɪər/: Xuất hiện.

Happen: /ˈhæp.ən/: Xảy ra.

Rise /raɪz/: Tăng lên, đi lên, nâng lên, mọc.

Immediately /ɪˈmiː.di.ət.li/: Ngay lập tức.

Poor  /pɔːr/: Nghèo, khổ, tội nghiệp.

Một số câu tiếng Anh về come up.

A poor child came up to me at the park and begged for money.

Một đứa trẻ nghèo đi lại gần tôi ở công viên và xin tiền.

He comes up to her at the party and introduces himself confidently.

Anh ta đến chỗ cô ta tại bữa tiệc và tự giới thiệu một cách rất tự tin.

My sister calls me and say that a problem just came up at home and she wanted me to go home then.

Em tôi gọi điện cho tôi và nói rằng có một vấn đề vừa xảy ra ở nhà và em ấy muốn tôi về nhà ngay.

Last night, I couldn’t sleep until the Sun came up.

Tối qua, tôi đã không ngủ được cho đến khi Mặt trời mọc.

Bài viết come up nghĩa là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm