Home » Nhà cung cấp tiếng Nhật là gì
Today: 2024-05-28 17:00:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Nhà cung cấp tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 12/06/2020)
           
Nhà cung cấp tiếng Nhật là sapuraiyā (サプライヤー). Nhà cung cấp là tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường.

Nhà cung cấp tiếng Nhật là sapuraiyā (サプライヤー). Nhà cung cấp là tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường.

Một số từ vựng về thương mại bằng tiếng Nhật:

Tsuusanshou (通産省, つうさんしょう): Bộ Công thương.Nhà cung cấp tiếng Nhật là gì

Tenbo (填補, てんぼ): Đền bù.

Zaiseihouan (財政法案, ざいせいほうあん): Hóa đơn tài chính.

Hozei (保税, ほっぜい): Bảo thuế, nợ thuế.

Kazei (課税, かぜい): Đánh thuế.

Ryuuho (留保, りゅうほ): Bảo lưu.

Yunyuushinkoku (輸入申告, ゆにゅうしんこく): Khai nhập khẩu.

Tamotsukensa (貨物検査, たもつけんさ): Kiểm tra hàng.

Noufu (納付, のうふ): Nộp thuế.

Hozeiunsou (保税運送, ほぜいうんそう): Vận chuyển hàng nợ thuế.

Koguchikamotsu (小口貨物, こぐちかもつ): Hàng lô nhỏ.

Koukuugaisha (航空会社, こうくうがいしゃ): Hãng hàng không.

Uwaya (上屋, うわや): Kho hàng không.

Bouekitaisei (貿易体制, ぼうえきたいせい): Thể chế ngoại thương.

Yunyuusokushinchiiki (輸入促進地域, ゆにゅうそくしんちいき): Khu vực xúc tiến nhập khẩu.

Yunyuukakou (輸入加工, ゆんゆうかこう): Gia công nhập khẩu.

Bài viết nhà cung cấp tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm