Home » Ngoại ngữ SGV cơ sở 3 Biên Hòa, Đồng Nai thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 2023-10-03 21:41:57

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV cơ sở 3 Biên Hòa, Đồng Nai thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 07/02/2020)
           
Lịch khai giảng tháng 05/2021 khóa học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 750.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 05/2021 cơ sở 3 Biên Hòa, Đồng Nai khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

Chi tiết bảng học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật học tập trung, học kèm, học online ⇒ chi tiết học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/05/2021
Giao tiếp tổng quát starter Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 25/05/2021
Giao tiếp đi làm starter Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Giao tiếp Level 1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/05/2021

2. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK 2020. LH: 0902.516.288, gặp thầy Tuấn và cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc, học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5 (18:00 - 20:00) 18/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 12/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:00 - 21:00) 13/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/05/2021
Xuất khẩu lao động lịch linh động 22/05/2021

3. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 14/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5 (18:00 - 20:00) 15/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/05/2021
Cấp tốc Thứ 2 đến thứ 6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 28/05/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 12/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/05/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 13/05/2021
Cấp tốc Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 26/05/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 21/05/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV cơ sở 3 Biên Hòa, Đồng Nai

Bạn có thể quan tâm