Home » Từ tình thái trong tiếng Nga là gì
Today: 2024-04-24 13:04:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ tình thái trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 04/12/2021)
           
Từ tình thái trong tiếng Nga là gì. Từ tình thái trong tiếng Nga được chia thành những nhóm nào. Ý nghĩa của các nhóm từ tình thái trong tiếng Nga.

Từ tình thái trong tiếng Nga là một loại từ đặc biệt dùng để biểu thị thái độ chủ quan của người nói đối với nội dung của câu.

Ví dụ như đối với câu sau: Завтра будет дождь.

Người nói có thể biểu lộ những thái độ khác nhau của mình, chẳng hạn như thái độ khẳng định:

Завтра, конечно, будет дождь.

Hay thái độ nghi ngờ, không chắc chắn:

Завтра, кажется, будет дождь.

Cần chú ý từ tình thái không nằm trong thành phần câu, bao giờ cũng được ngăn cách bằng dấu phẩy và vị trí không nhất định.

Từ tình thái trong tiếng Nga là gìVí dụ: Ты, наверно, прав.

Наверно, ты прав.

Ты прав, наверно.

Trong tiếng Nga từ tình thái được chia thành hai nhóm chính:

1. Từ tình thái biểu thị thái độ tin chắc, khẳng định

Thuộc nhóm này có những từ như: несомненно, разумеется, конечно, действительно, правда.

Ví dụ: Я, правда, не знал этого.

На этот раз он, действительно, прав.

Разумеется, у каждой песни есть какая-то истории.

2. Nhóm từ tình thái biểu thị thái độ nghi ngờ, không tin chắc

Thuộc nhóm này có những từ như: кажется, должно быть, пожалуй, наверно, наверное, может быть.

Ví dụ: Пожалуй, он придёт в конце концов.

Она, наверно, долго думала у двери, перед тем как войти.

Он ничего не сказал, но, может быть, и не обиделся.

Bài viết từ tình thái trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm