Home » Những giới từ đi với cách hai trong tiếng Nga phần 1
Today: 2023-12-07 01:26:16

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những giới từ đi với cách hai trong tiếng Nga phần 1

(Ngày đăng: 08/12/2021)
           
Những giới từ đòi hỏi cách hai trong tiếng Nga. Ý nghĩa của những giới từ được sử dụng ở cách hai. Trường hợp sử dụng của những giới từ đòi hỏi cách hai

Cách hai là cách có lượng giới từ phong phú nhất trong tiếng Nga.

Sau đây là những giới từ đi với cách hai:

1. Giới từ У

Сó ý nghĩa là bên cạnh nếu đi với danh từ chỉ địa điểm.

Ví dụ: Его дом стоит у моря.

Có ý nghĩa sở hữu “ai có cái gì”. Đây là cách nói thường gặp trong tiếng Nga.

Ví dụ: У этой девушки большая семья.

những giới từ đi với cách hai trong tiếng Nga phần 12. Giới từ Около

Có nghĩa là gần theo cả thời gian và không gian.

Ví dụ: Моя семья живёт около центра города.

Он учится в Хоное около года.

3. Giới từ Вокруг

Có ý nghĩa là xung quanh.

Ví dụ: Гости сидят вокруг стола.

4. Giới từ Против

Có ý nghĩa là đối diện.

Ví dụ: Магазин находится против театра.

Có ý nghĩa là chống lại.

Ví dụ: Люди борюся против войны.

5. Giới từ Вдоль

Có ý nghĩa là đọc theo.

Ví dụ: Лодка плывёт вдоль берега.

6. Giới từ Мимо

Có nghĩa là ngang qua.

Ví dụ: Туристы проходят мимо маленского парка.

7. Giới từ Среди

Có nghĩa là ở giữa theo nghĩa thời gian.

Ví dụ: Всё проснулись среди ночи от шума.

Có nghĩa “trong số”

Ví dụ: Среди артистов есть мой знакомый.

8. Giới từ Из

Có ý nghĩa là “từ” theo nghĩa từ bên trong một địa điểm.

Ví dụ: Мой отец вернулся из университета.

Có ý nghĩa bà “bằng” theo nghĩa vật liệu làm ra đồ vật.

Ví dụ: Это кольцо из золота.

Сó ý nghĩa là “trong số”

Ví dụ: Этот человек один из известных учёных.

Có ý nghĩa chỉ nguyên nhân.

Ví dụ: Он совершил подвиг из любви к родине.

Bài viết những giới từ đi với cách hai trong tiếng Nga phần 1 được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm