Home » Ngoại ngữ SGV cơ sở quận 6 thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 2024-07-12 17:07:51

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ SGV cơ sở quận 6 thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 07/02/2020)
           
Lịch khai giảng tháng 04/2021 khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật tại SGV quận 6, học phí 750.000đ 1 tháng, LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 04/2021 cơ sở SGV quận 6, Tp. HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

Chi tiết bảng học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật học tập trung, học kèm, học online ⇒ chi tiết học phí tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật

1. Khoá học tiếng Anh:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Giao tiếp cơ bản Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 12/04/2021
Giao tiếp cơ bản Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/04/2021
Giao tiếp cơ bản Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/04/2021
Giao tiếp cơ bản Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/04/2021
Giao tiếp level A Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/04/2021
Giao tiếp level B Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 29/04/2021
Giao tiếp level C Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 27/04/2021
Starters J1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 24/04/2021
Pre - Starters K5 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 29/04/2021
Flyers J8 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/04/2021
Tiếng Anh trẻ em K2 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/04/2021
Giao tiếp đi làm Starter Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 23/04/2021
Giao tiếp đi làm Elementary Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 28/04/2021
Pre-TOEIC Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 21/04/2021
IELTS 1 (3.0 - 3.5) Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 19/04/2021

2. Khoá học tiếng Hàn:

Thông báo: Khai giảng khóa học và luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS-TOPIK 2020. LH: 0902.516.288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để được tư vấn.

Ghi chú: nhận hồ sơ đăng ký học và luyện cho kỳ thi TOPIK I cấp 1 dành cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc từ ngày, học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh và có chỗ ở nội trú.

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 13/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 20/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 19/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 26/04/2021
Cấp tốc 2 Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 21/04/2021
Cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 19/04/2021
Sơ cấp A3 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 22/04/2021

3. Khoá học tiếng Hoa:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 14/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 21/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 15/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 20/04/2021
Cấp tốc A1 Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 26/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:23) 21/04/2021
Trung cấp B1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 29/04/2021

4. Khoá học tiếng Nhật:

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 16/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 23/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18:00 - 19:30) 15/04/2021
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19:30 - 21:00) 22/04/2021
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19:30 - 21:00) 26/04/2021
Sơ cấp A4 Thứ 2,4,6 (18:00 - 19:30) 23/04/2021
Cấp tốc 1 Thứ 2 - 6 (19:30 - 21:00) 20/04/2021

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

LH: 0902 516 288, gặp thầy Tuấn hoặc cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ SGV cơ sở quận 6, TP.HCM.

Bạn có thể quan tâm