Home » Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là gì
Today: 2024-03-02 14:23:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là gì

(Ngày đăng: 14/11/2019)
           
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là mốc son lịch sử của quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày truyền thống là ngày 22 tháng 12 hàng năm.

Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là mốc son lịch sử của quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam xem đây là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

SGV, ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam Ngày truyền thống là ngày 22 tháng 12 hàng năm.

Quân kỳ của Quân đội nhân dân Việt Nam là quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thêm dòng chữ quyết thắng màu vàng ở phía trên bên trái.

Theo 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam thì quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Bài viết ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm