Home » Internet trong tiếng Pháp là gì
Today: 2024-04-12 22:12:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Internet trong tiếng Pháp là gì

(Ngày đăng: 01/08/2022)
           
Internet trong tiếng Pháp là Internet (n.m), là một hệ thống thông tin toàn, có thể truy cập từ mạng cộng cộng và ở bất cứ nơi đâu. Hệ thống này sẽ chuyển thông tin cho người dùng qua gói dữ liệu.

Internet trong tiếng Pháp là Internet (n.m), là một hệ thống thông tin toàn, có thể truy cập từ mạng cộng cộng và ở bất cứ nơi đâu. Hệ thống này sẽ chuyển thông tin cho người dùng qua gói dữ liệu. 

Internet cho phép người dùng có thể liên kết và giao tiếp với nhau. Ngoài ra, nó giúp bảo mật các hệ thống thông tin của người dùng dù bị tấn công bởi thảm họa. 

Một số từ vựng về internet trong tiếng Pháp

Adresse de page Web (n.f): Địa chỉ website. 

Site Web sécurisé (n.m): Website bảo mật. 

Navigateur (n.m): Trình duyệt. 

Lien (n.m): Liên kếtInternet trong tiếng Pháp là gì

Prestataire de service Internet (n.m): Nhà cung cấp dịch vụ Internet. 

Page Web (n.f): Trang mạng. 

Moteur de recherche (n.m): Công cụ tìm kiếm. 

Internet (n.m): Internet.

Serveur sécurisé (n.m): Máy chủ bảo mật. 

Réseau (n.m): Mạng. 

Một số ví dụ về internet trong tiếng Pháp

1. Le navigateur du site Web plante.

Trình duyệt trang Web gặp sự cố. 

2. Les réseaux sociaux sont bien sécurisés. 

Internet được bảo mật tốt. 

3. L'adresse du site est erronée. 

Địa chỉ Web bị sai.  

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên tiếng Pháp SGV - Internet trong tiếng Pháp là gì.

Bạn có thể quan tâm