Home » Đề thi Ket Cambridge 2023
Today: 2024-06-25 06:59:13

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đề thi Ket Cambridge 2023

(Ngày đăng: 27/11/2019)
           
Đề thi Ket Cambridge 2023 đã công bố những thay đổi mới nhất trong bài thi A2 Key English Test sẽ chính thức áp dụng cho các kỳ thi từ tháng 01/2023

Ket Cambridge đã công bố những thay đổi mới nhất trong bài thi A2 Key English Test sẽ chính thức áp dụng cho các kỳ thi từ tháng 01/2023

Theo đó, Cambridge Assessment English đã có những thay đổi nhất định ở cả ba bài thi cho 4 kỹ năng Đọc & Viết, Nghe, Nói.

SGV, Đề thi Ket Cambridge 2023 Trong format mới từ 2023, phần thi Đọc & Viết sẽ rút ngắn thời lượng xuống còn 60 phút, bao gồm:

Phần Đọc: 5 phần (30 câu hỏi).

Phần Viết: 2 phần (2 câu hỏi).

Những thay đổi cụ thể trong từng phần như sau:

Phần Đọc.

Phần 1: Đây là một phần mới được thêm vào từ đề B1 PET. Phần này bao gồm 6 câu hỏi lựa chọn A, B hoặc C các thí sinh sẽ chọn đáp án đúng nhất với mẫu văn bản ngắn cho sẵn.

Phần 2: Đọc ba văn bản ngắn để biết thông tin cụ thể và bao quát. Tương tự như một trong các tùy chọn cho Phần 4 cũ nhưng luôn luôn có các tùy chọn A, B, C tương ứng với ba văn bản.

Phần 3: Được chuyển lên từ phần 4 trong format cũ.

Phần 4: Được chuyển lên từ phần 5 trong format cũ nhưng rút ngắn từ 8 câu chỉ còn 6 câu.

Phần 5: Được chuyển lên từ phần 7 trong format cũ nhưng rút ngắn từ 10 câu chỉ còn 6 câu.

Phần Viết.

Phần 1: Giống với phần Viết cũ: Viết 1 tin nhắn/email hồi đáp nhưng sẽ viết từ 25 từ trở lên chứ không phải viết từ 25 - 35 từ như trước.

Phần 2: Viết một câu chuyện ngắn từ 3 bức tranh cho sẵn (35 từ trở lên).

Bài thi Nghe.

Phần 1: Format đề mới vẫn được giữ nguyên như cũ.

Phần 2: Format đề mới được chuyển lên từ phần 5 trong format đề cũ.

Phần 3: Format đề mới vẫn được giữ nguyên như đề cũ.

Phần 4: Là phần mới được thêm vào thay cho phần 4 format đề cũ: Nghe 5 cuộc hội thoại, độc thoại ngắn và chọn A, B hoặc C.

Phần 5: Format đề mới được giữ nguyên từ phần 2 của format cũ.

Bài thi Nói.

Phần 1: Format đề mới vẫn được giữ nguyên như cũ.

Phần 2: Thay vì cặp thí sinh lần lượt 1 người đặt câu hỏi, 1 người trả lời rồi sau đó đổi vai với 1 cặp card thông tin khác.

Trong format mới từ năm 2022, cặp thí sinh sẽ thảo luân với nhau về 1 chủ đề.

Sau đó, giám khảo mở rộng bằng cách hỏi vài câu hỏi thêm liên quan tới chủ đề trên.

Bài viết đề thi Ket Cambridge 2023 được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Trung tâm SGV khai giảng các lớp ôn tâp thi chứng chỉ Ket Cambridge. Liên hệ 07070704807 gặp thầy Tuấn, cô Mai để biết thêm chi tiết.

Bạn có thể quan tâm