Home » Công ty cổ phần là gì
Today: 2024-03-02 14:44:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Công ty cổ phần là gì

(Ngày đăng: 17/06/2020)
           
Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông.

Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông.

Số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Chế độ chịu trách nhiệm của công ty cổ phần là chế độ trách nhiệm hữu hạn.

Công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản công ty.

Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng số vốn góp vào công ty.

Khả năng huy động vốn.

So với các loại hình công ty khác, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn linh hoạt.

Giống như các loại hình công ty khác.

Thực hiện dịch vụ thành lập công ty cổ phần.

Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký doanh nghiệp.

Thay mặt bạn nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp tại sở kế hoạch đầu tư. Nhận kết quả của đăng kí doanh nghiệp và thực hiện đăng công bố nội dung đăng kí doanh nghiệp.

Trả kết quả tại trụ sở của khách hàng.

Chuyện nhượng phần góp vóp.

Việc tự do chuyển nhượng phần vốn góp là bản chất của công ty đối vốn. Phần vốn góp của cổ đông được thể hiện bằng cổ phiếu.

Cổ phiếu là một loại hàng hóa dân sự nên người sở hữu cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng theo cách thông thường như mua bán, tặng cho.

Thừa kế hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bài viết công ty cổ phần là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm