Home » Come out là gì
Today: 2024-04-25 18:01:46

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Come out là gì

(Ngày đăng: 17/08/2020)
           
Come out là đi ra ngoài, phiên âm là kʌm aʊt. Cụm từ come out được sử dụng rất nhiều và tùy theo mục đích ngữ cảnh của câu mà ý nghĩa khác nhau như để lộ tin tức, đình công, vấn đề nan giải.

Come out là đi ra ngoài, phiên âm là kʌm aʊt. Ngoài ra còn mang ý nghĩa phát hành hay công khai khi nói về các sản phẩm, dự án, bài hát, phim ảnh, tiểu thuyết, truyện hay bộ sưu tập thời trang.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến come out.

Go out /ɡəʊ aʊt /: Đi ra ngoài.

sgv, come out tiếng anhReveal /rɪˈviːl/: Tiết lộ.

Secret /ˈsiː.krət/: Bí mật, kín đáo.

Publish /ˈpʌb.lɪʃ/: Công bố, xuất bản.

Homosexual /ˌhəʊ.məˈsek.ʃu.əl/: Người đồng tính.

Schedule /ˈʃedʒ.uːl/: Lên lịch, lịch trình.

Personal /ˈpɜː.sən.əl/: Cá nhân.

Truth /truːθ/: Sự thật.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến come out.

The upcoming superhero film Black Widow is scheduled to come out on November 6, 2020.

Bộ phim siêu anh hùng Góa Phụ Đen sắp tới được lên lịch phát hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2020.

Sir Ian McKellen bravely come out that he’s homosexual in 1988.

Ngài Ian McKellen đã dũng cảm công khai ràng ông ta là người đồng tính vào năm 1988. 

I can’t come out today, I have homework to do.

Tôi không thể đi ra ngoài hôm nay, tôi còn bài tập để làm.

Tom just came out of the meeting room with a big smile on his face, he seems to be promoted.

Tom mới vừa bước ra khỏi phòng họp với nụ một nụ cười lớn trên mặt, có vẻ như anh ta được thăng chức.

Bài viết come out là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm