Home » Cấu trúc đề thi N2 tiếng Nhật
Today: 2024-05-28 17:50:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc đề thi N2 tiếng Nhật

(Ngày đăng: 25/11/2019)
           
Nếu bạn đang có dự định thi N2 thì việc tìm hiểu trước cấu trúc của đề thi là rất quan trọng vì N2 có một số điểm khác và nâng cao hơn so với N3. SGV sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc đề thi N2.

Tiếng Nhật N2 được dùng để đánh giá khả năng đọc hỉu những câu văn, đoạn văn trừu tượng, viết về cuộc sống hằng ngày.

SGV, Cấu trúc đề thi N2 tiếng NhậtCấu trúc đề thi N2 tiếng Nhật:

Ba phần chính, mỗi phần 60 điểm.

Tổng điểm cần đạt: 90 điểm, điểm liệt: 19 điểm.

Phần 1 - cấu trúc đề thi N2 tiếng Nhật (kiến thức ngôn ngữ) gồm 6 dạng câu hỏi. Thời gian làm bài: 105 phút.

Cách đọc chữ Kanji.

Cách đọc chữ Hiragana.

Hình thành câu.

Điền từ theo văn mạch.

Thay đôỉ cách nói.

Dùng từ thực tế. 

Phần ngữ pháp gồm 3 dạng câu: Ngữ pháp của câu, sắp xếp câu, kiểm tra đoạn văn.

Phần 2 - cấu trúc đề thi N2 tiếng Nhật (đọc hiểu) gồm 5 dạng câu hỏi.

Đọc hiểu đoạn văn ngắn.

Đọc hiểu đoạn văn vừa.

Đọc hiểu đoạn tổng hợp.

Đọc hiểu đoạn văn dài.

Tìm thông tin yêu cầu.

Phần 1 và phần 2: Thời gian làm bài: 105 phút.

Phần 3 - cấu trúc đề thi N2 tiếng Nhật (nghe hiểu) gồm 5 dạng câu hỏi. Thời gian làm bài: 50 phút.

Nghe hiểu chủ đề.

Nghe hiểu cốt lõi.

Nghe hiểu hội thoại. 

Nghe hiểu ứng đáp. 

Nghe hiểu tổng hợp.

Trung tâm Nhật ngữ SGV thường xuyên khai giảng lớp luyện thi chứng chỉ N2. Liên hệ 0707074807 gặp thầy Tuấn, cô Mai để biết thêm chi tiết cấu trúc đề thi N2 tiếng Nhật.

Bạn có thể quan tâm