Home » Cấu trúc của bài thi SAT I
Today: 2024-07-13 18:01:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc của bài thi SAT I

(Ngày đăng: 23/11/2019)
           
Cấu trúc của bài thi SAT I gồm 2 phần: Đọc - viết và Toán. Bài viết luận không bắt buộc, kiểm tra thí sinh khả năng phân tích vấn đề.

Cấu trúc của bài thi SAT I.

Cấu trúc bài thi gồm 2 phần: Đọc - viết và Toán. Bài viết luận không bắt buộc, kiểm tra thí sinh khả năng phân tích vấn đề.

Điểm câu hỏi phụ: Không được tính vào điểm tổng bài thi, chỉ giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, nhà giáo dục và các cố vấn.

Những câu trả lời sai không bị trừ điểm.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần cụ thể như sau:

SGV, Cấu trúc của bài thi SAT I Đọc – viết.

Thời gian: 100 phút, gồm 65 phút cho phần đọc 35 phút cho phần ngôn ngữ và viết.

Nội dung:

Bài kiểm tra Đọc.

Không có phần hoàn thành câu, toàn bộ trắc nghiệm, một số câu hỏi trong phần thi Đọc sẽ đi kèm với biểu đồ và yêu cầu các thí sinh phải đọc chúng.

Kiểm tra hiểu biết thông qua các đoạn văn về Mỹ, về văn hóa, lịch sử, xã hội học và khoa học thế giới.

Bài kiểm tra ngôn ngữ và viết.

Kiểm tra thông qua các đoạn văn liên quan đến nghề nghiệp, lịch sự, xã hội học và khoa học.

Các kỹ năng cần có: Đọc hiểu, tìm lỗi và sửa lỗi theo chuẩn tiếng Anh.

Tổng số câu hỏi của 2 bài là 52 câu đọc và 44 câu viêt với thang điểm từ 200- 800.

Toán.

Thời gian: 80 phút, gồm 55 phút cho phần được sử dụng máy tính 25 phút cho phần sử dụng máy tính.

Tập trung vào phân tích số liệu, số học và  giải toán. Các câu hỏi sẽ nhấn mạnh vào các tình huống có thể áp dụng thực tế, tập trung nhiều vào đại số, giảm câu hỏi về hình học và lượng giác.

Phạm vi mở rộng hơn với đề thi cũ như giải đồ thi, giải các đề toán số học phức tạp, đặc biệt có các câu hỏi về thống kê.

Đa số câu hỏi là câu trắc  nghiệm, tuy nhiên với 1 số câu hỏi Grid-in, bạn cần đưa ra câu trả lời thay vì lựa chọn các đáp án để trả lời.

Các kỹ năng cần có: Phân tích tình huống, diễn giải cách giải quyết vấn đề khoa học và nhanh chóng.

Tổng số câu hỏi là 58 câu thang điểm từ 200-800.

Bài luận.

Thời gian: 50 phút.

Bài luận là tự chọn.

Thí sinh phân tích một văn bản 650-750 chữ và hoàn thành bài luận.

Bài luận kiểm tra khả năng đọc, phân tích và viết, đòi hỏi thí sinh phân tích tài liệu và giải thích luận điểm của tác giả liên quan đến các vấn đề trong thực tế.

Tổng số câu hỏi 1, chấm điểm theo tiêu chí thang điểm từ 2-8 điểm tiêu chí.

Bài viết cấu trúc của bài thi SAT I được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Ngoại ngữ SGV thường xuyên khai giảng các lớp học tiếng Anh, khóa luyện thi chứng chỉ TOIEC, IELTS. Đăng ký trực tiếp tại các cơ sở thuộc hệ thống ngoại ngữ SGV, hoặc liên hệ 0707 074 807 gặp thầy Tuấn, cô Mai để được tư vấn trực tiếp.

Bạn có thể quan tâm