Home » Ngữ pháp N3: Danh từ hóa tính từ
Today: 2024-03-02 14:36:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp N3: Danh từ hóa tính từ

(Ngày đăng: 12/11/2021)
           
Danh từ hóa tính từ với cách thêm hậu tố 「さ」vào sau tính từ để biến tính từ thành danh từ chỉ mức độ, thêm hậu tố 「め」 để tạo danh từ với mức độ nhiều khi so sánh, thêm hậu tố 「み」đạo danh từ chỉ tính chất hay tình trạng của sự vật, sự việc.

Ở N4 chúng ta đã học về danh từ hóa tính từ bằng cách sử dụng 「の」「こと」. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về ngữ pháp N3: Danh từ hóa tính từ.

1. Biến đổi thêm hậu tố 「さ」vào sau tính từ

Mục đích: biến tính từ thành danh từ chỉ mức độ hay kích thước

Các đổi: A/A +「さ」

Ví dụ:   大きい (to) => 大きさ (độ lớn)

高い (cao) => 高さ (độ cao)

まじめな (chăm chỉ) =>まじめさ (độ chăm chỉ)

大切な (quan trọng) =>大切さ (sự quan trọng, độ quan trọng)

Danh từ hóa tính từ2. Thêm hậu tố 「め」vào sau tính từ đuôi 「い」

Mục đích: tạo danh từ với mức độ nhiều hơn hoặc ít hơn khi so sánh với một sự vật khác

Các đổi: A+「め」

Ví dụ:   大きい (lớn) =>大きめ (phần lớn)

少ない (ít) =>少なめ (phần ít)

長い (dài) =>長め (phần dài)

小さい (nhỏ) =>小さめ (phần nhỏ hơn)

3. Thêm hậu tố 「み」vào sau tính từ

Mục đích: Tạo danh từ chỉ tính chất hay tình trạng của sự vật, sự việc

Cách đổi: A/A +「み」

Ví dụ:   弱い(yếu) => 弱み(sự yếu, điểm yếu)

強い (mạnh) => 強み (sự mạnh, điểm mạnh, sở trường)

苦しい (đau khổ) => 苦しみ (nỗi đau, niềm đau)

甘い (ngọt) => 甘み (sự ngọt, vị ngọt)

Nhiều tính từ có thể được biến đổi thành danh từ bằng cách thêm hậu tố「さ」 và hậu tố 「み」 nhưng về ý nghĩa chúng có sự khác nhau.

Danh từ được tạo thành với hậu tố 「さ」 nhấn mạnh mức độ của sự việc, hiện tượng.

Danh từ được tạo thành với hậu tố 「み」nhấn mạnh tính chất, tình trạng.

Ví dụ: 甘さ (độ ngọt) >< 甘み (vị ngọt)

強さ (độ yếu) >< 強み (điểm yếu, sở đoản)

Bài viết ngữ pháp N3: Danh từ hóa tính từ được tổng hợp bởi đội ngũ giáo viên trung tâm Nhật ngữ SGV

Bạn có thể quan tâm