Home » Những ngữ pháp đồng nghĩa trong tiếng Hàn
Today: 2024-03-04 19:25:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những ngữ pháp đồng nghĩa trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 17/12/2021)
           
Đối với ai học tiếng Hàn, ngữ pháp là công cụ không thể thiếu khi học. Tuy nhiên trong quá trình học chúng ta sẽ phát hiện ra có những ngữ pháp khác nhau nhưng lại đồng nghĩa.

Dưới đây là những ngữ pháp đồng nghĩa trong tiếng Hàn đã được tổng hợp để giúp các bạn có thể học tốt hơn.

– V + 은/는 들 = 라고 할지도 = 한다고 해도 = 하더라도 (Dù có/ Mặc dù…Thì)

Ví dụ: 돈이 있는들 행복을 살 수 없다: Dù có tiền cũng không thể sống hạnh phúc.

– V + 을 뿐만 아니라 = V/A + 는/은 데다가 = 물론이거니와 = 말할 것도 없다. (Không chỉ…mà còn…/không chỉ mà…thêm vào đó)

Ví dụ: 그녀는 똑똑할 뿐만 아니라 예쁘다: Cô ấy không những thông minh mà còn đẹp.

– V + 면서도 = V+ 동시에 (Cùng lúc,đồng thời, vừa)

Ví dụ: 큰 부자이 면서도 그의 욕심은 한이 없다: Mặc dù rất giàu có nhưng lòng tham của anh ta là không có giới hạn.

– V + ㄴ/는 다고 해서 = 다기에 (Dạng nói gián tiếp: Nếu nói như thế…thì cũng không phải- thường đi với đuôi phủ định)

– V + 시다시피 = V + 은/ㄴ 바와 같이 (Như đã…1 sự việc nhìn thấy rõ)

Ví dụ: 아시다시피 như đã biết, 생각한 바와 같이 như chúng ta đã nghĩ.

– 조차 = 마저 = 까지 (ngay cả)

Ví dụ: 이를 아파서 밥조차 못 먹는다: Vì đau nên ngay cả cơm không thể ăn.

– V + 을/를 따름이다 = 을 뿐이다 (Chỉ là, đơn thuần)

Ví dụ: 행복은 소박한 것들일 따름이다: Hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản.

– V + 기십상이다 = V + 기 쉽다 (Dễ, khả năng xảy ra lớn)

Ví dụ: 한국말을 공부하기 십상이다: Rất dễ để học tiếng Hàn.

– V1 + 는 둥 마는 둥 + V2 (Dở dang, vội vàng)

Ví dụ: 시간이 없어서 식사를 하는 둥 마는 둥 했다: Vì không có thời gian nên ăn dở bữa

– V1 + 을락 말락 + V2 = V1 + 을 듯 말 듯 + V2 (Chập chờn, dự đoán)

Ví dụ: 너무 오래 전 일이라 기억이 날락 말락 하네요: Vì chuyện đã lâu rồi bên trí nhớ ngày càng phai nhạt.

– V + (으)나 마나이다 = 쓸모 없다. (Vô nghĩa,vô ích)

Ví dụ: 늦어서 지금은 가나 마나이다: Vì muộn rồi nên bây giờ đi cũng vô ích

– V + (으)ㄴ/는데도 불구하고 = 음에도 불구하고 (Mặc dù….nhưng)

Ví dụ: 살림이 넉넉하지 않는데도 매달 기부를 한다: Mặc dù cuộc sống không đầy đủ những mỗi tháng đều quyên góp.

Bài viết những ngữ pháp đồng nghĩa trong tiếng Hàn được viết bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm