Home » Cách chào hỏi của nhân viên lễ tân
Today: 2024-03-04 06:32:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách chào hỏi của nhân viên lễ tân

(Ngày đăng: 22/06/2020)
           
Cách chào hỏi của nhân viên lễ tân sẽ dùng cho nhân viên lễ tân khi giao tiếp với khách hàng. Ví dụ như lễ tân nhà hàng, khách sạn, công ty,... sẽ ghi nhớ những cách chào hỏi này để giao tiếp.

Cách chào hỏi của nhân viên lễ tân sẽ rất cần thiết cho lễ tân nhà hàng, khách sạn, công ty để chào hỏi và tiếp nhận thông tin khách hàng.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến cách chào hỏi của nhân viên lễ tân:

How can I help you?

Tôi có thể giúp đỡ bạn như thế nào?

May I have your name, address, telephone number?Cách chào hỏi của nhân viên lễ tân

Tôi có thể biết được tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn không?

Could you please fill in this registration form?

Quý khách có thể điền vào tờ phiếu đăng ký này được không ạ?

Glad to be of service.

Rất vui khi được phục vụ quý khách.

Could you wait a minute, please.

Vui lòng đợi trong chốc lát.

Do you have an appointment?

Bạn có hẹn trước không?

Sorry to have kept you waiting.

Xin lỗi vì làm bạn phải đợi lâu.

I'm sorry, but he out of the office at the moment.

Tôi xin lỗi, nhưng anh ấy không có ở văn phòng lúc này.

Would you like to leave a message?

Bạn có muốn để lại lời nhắn không?

Would you like to wait for her or come in another time?

Bạn có muốn đợi không hay đến lại vào lần khác?

We require a credit card number for a deposit.

Chúng tôi cần số thẻ tín dụng cho việc đặt cọc ạ.

Bài viết cách chào hỏi của nhân viên lễ tân được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm