Home » Y tá trong tiếng Anh là gì
Today: 2024-03-02 14:57:21

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Y tá trong tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 12/08/2020)
           
Y tá trong tiếng Anh là nurse, phiên âm là nɜːs. Y tá là một ngành chuyên nghiệp với nhiều trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống y tế, chăm sóc, chữa trị và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Y tá trong tiếng Anh là nurse, phiên âm là /nɜːs/. Y tá là chăm sóc, chữa trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong nhiều hoàn cảnh, từ cấp cứu cho đến hồi phục và trong nhiều lĩnh vực y khoa khác nhau từ chuyên khoa đến y tế công cộng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến y tá.

Alcohol /ˈæl.kə.hɒl/: Cồn.

Syringe /sɪˈrɪndʒ/: Ống tiêm.

Bandage /ˈbæn.dɪdʒ/: Băng.

Stretcher /ˈstretʃ.ər/: Cái cáng.

Surgical mask /ˈsɜː.dʒər.i mɑːsk/: Khẩu trang y tế.

Cotton balls /ˈkɒt.ən/ /bɔːlz/: Bông gòn.SGV, Y tá trong tiếng Anh là gì

Painkillers /ˈpeɪnˌkɪl.ər/: Thuốc giảm đau.

Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/: Xe cứu thương.

Paramedic /ˌpær.əˈmed.ɪk/: Nhân viên cứu thương.

Examining table /ɪɡˈzæm.ɪn ˈteɪ.bəl/: Bàn khám bệnh.

Một số mẫu câu tiếng Anh về y tá.

He worked as a nurse in a psychiatric hospital.

Anh ấy làm y tá trong một bệnh viện tâm thần.

Nurse Millard will be with you shortly.

Y tá Millard sẽ đến với bạn trong thời gian ngắn.

The nurse will take your blood pressure in a moment.

Y tá sẽ đo huyết áp của bạn trong giây lát.

The blind nurse devoted herself to caring for the elderly.

Người y tá mù cống hiến đời mình cho việc chăm sóc những người già.

Bài viết y tá trong tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm