Home » Võ sĩ tiếng Nhật là gì
Today: 2024-02-29 18:48:52

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Võ sĩ tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 10/08/2020)
           
Võ sĩ tiếng Nhật là bushi (武士), là người có khả năng sử dụng võ nghệ và vũ khí để tiếp chiến, thường là để bảo vệ một người quan trọng như chủ của mình.

Võ sĩ tiếng Nhật là bushi (武士), là người có khả năng sử dụng võ nghệ và vũ khí để tiếp chiến.

Võ sĩ tiếng Nhật là gì, SGVVõ sĩ đạo là những quy tắc đạo đức mà các võ sĩ ở Nhật Bản thời trung cổ phải tuân theo. Võ sĩ đạo hình thành từ thời kỳ Kamakura và hoàn chỉnh vào thời kỳ Edo.

Ngày nay, từ võ sĩ đạo mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất chỉ một tư tưởng có thật vào thời trung cổ và thời cận đại của Nhật Bản.

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến võ sĩ.

武 道 (budou): Võ sĩ đạo.

宗教家 (shyuukyuuka): Đạo sĩ.

任侠 (ninkyou): Hiệp sĩ đạo.

侍 気 質 (samuraikatagi): Tinh thần võ sĩ đạo.

ボ ク サ ー (bokusa): Võ sĩ quyền anh.

お 付 き (otsuki): Sĩ vệ.

藩 学 (hangaku): Trường dành cho võ sĩ đạo.

すも (sumo): Môn đấu vật, vật lộn.

道場 (doujouu): Võ đài.

柔道 (yuudou): Võ yudo.

て 拳 道 (tekondo): Môn võ taekondo.

Bài viết võ sĩ tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm Tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm