Home » Văn kiện dự án tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-17 15:20:08

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Văn kiện dự án tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 27/05/2020)
           
Văn kiện dự án tiếng Anh là project charter. Văn kiện dự án là tài liệu quan trọng nhất lúc bắt đầu dự án, thường do giám đốc dự án soạn thảo.

Văn kiện dự án tiếng Anh là project charter, phiên âm /ˈprɒdʒekt/ /ˈtʃɑːtə(r)/.

SGV, Văn kiện dự án tiếng Anh là gìVăn kiện dự án là tài liệu trình bày bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, kết quả, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, các nguồn nhân lực khác, cơ chế tài chính trong nước.

Văn kiện dự án cung cấp một liên kết trực tiếp giữa dự án và các mục tiêu chiến lược của tổ chức, tạo ra một hồ sơ chính thức của dự án và thể hiện cam kết của tổ chức với dự án. 

Văn kiện dự án cho phép các nhà quản lý có thể xác thực quyền hạn cho giám đốc để thực hiện dự án cũng như dễ dàng theo dõi tiến trình dự án.

Nội dung của project charter ghi lại thông tin cấp cao về dư án, sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả mà dự án cần đáp ứng.

Một bản project charter không thể thiếu các nội dung sau: phạm vi dự án cấp cao, tổng ngân sách dự trù, các cột mốc tiến độ dự án, đặc tính kỹ thuật.

Bài viết văn kiện dự án tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm