Home » Từ vựng tiếng Hàn ngành may
Today: 2024-02-29 18:07:22

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ vựng tiếng Hàn ngành may

(Ngày đăng: 20/05/2021)
           
Ngành may tiếng Hàn là 봉제 /bongchae/. Ngành may là ngành giúp đáp ứng nhu cầu về may mặc, thời trang của con người, tạo ra những sản phẩm đa dạng thông qua hệ thống sản xuất hiện đại.

Ngành may tiếng Hàn là 봉제 /bongchae/. Ngành may là ngành nhằm đáp ứng nhu cầu về may mặc, thời trang của con người, tạo ra những sản phẩm đa dạng thông qua hệ thống sản xuất hiện đại.

Một số từ vựng tiếng Hàn về ngành may:

봉제 (bongchae): ngành may

뽕제공장 (bbongchaegongchang): nhà máy may

봉제틀 (bongchaethul): máy may

수선하다 (susanhata): sửa quần áo

미싱하다 (misinghata): may

미싱사 (misingsa):  thợ may

미싱기 (misingki): máy may

미싱가마 (misinggama): ổ (máy may)

특종미싱 (thukchongmising): máy chuyên dụng

연단기 (yontangi): máy cắt đầu xà

오바 (oba): vắt sổ, máy vắt sổ

오바사 (obasa): thợ vắt sổ

조가위 (chogawi): kéo cắt chỉ

바늘 (banul):  kim may

겉옷 (gotot): áo ngoài

잠옷 (chamot): quần áo ngủ

잠바 (chamba): áo khoác ngoài

셔츠 (syochu): sơ mi

수영복 (suyongbok): quần áo bơi, áo tắm

자켓 (chakhet): áo khoác

Từ vựng tiếng Hàn ngành may, sgv바늘에 실을 꿰다 (banule silul kkaeta) : xâu kim, xỏ chỉ

마름자 (marumcha): thước đo quần áo

양복 (yangbok): áo vét

브라 (bura): áo nịt ngực

팬티 (phenthi): quần lót

시다 (sita): phụ may

부자재 (bachache): nguyên phụ liệu

스타일 (suthail): mã hàng

족가위 (chukkauy): kéo bấm

아이롱하다 (aironghata): là, ủi

색자고 (sekchago): phấn màu

실 (sil): chỉ

오바로크바늘 (obarokhubanul): kim vắt sổ

샤프 (syaphu): bút chì kim

작업지시서 (chakobchisiso): tài liệu kĩ thuật

샤프짐 (syaphuchim): ruột chì kim

칼 (khal): dao

바늘 겨레 (banul kyorae): gối cắm kim

스냅 (suneb): móc cài

땀 (ttam): mũi khâu, mũi đan, mũi thêu

지우개 (chiuke): hòn tẩy

리뱃 (ribes): đinh vít

송굿 (songgut): dùi

노루발 (norrubal): chân vịt

줄자 (chulcha): thước dây

보빙알 (bobingal): suốt

단추를 끼우다 (tanchurul kkiuta): cài nút áo

단추를 달다 (tanchurul talta): đơm nút áo

바보펜 (babophen): bút bay màu

시로시펜 (sirophen): bút đánh dấu

Bài viết từ vựng tiếng Hàn ngành may được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm