Home » Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là gì
Today: 2024-02-29 19:11:23

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 23/06/2020)
           
Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là I’m going to have lunch, dùng để mô tả lời thông báo của mình với người khác là mình đi ăn bữa trưa. Nếu bạn đi ăn trưa thì hãy thông báo với họ một tiếng.

Tôi đi ăn trưa tiếng Anh là I’m going to have lunch, dùng để mô tả lời thông báo của mình với người khác là mình đi ăn bữa trưa. Nếu bạn đi ăn trưa thì hãy thông báo với họ một tiếng.

Một số mẫu câu về việc đi ăn trưa trong tiếng Anh.

Oh my, Im starving, I’m going to have lunch then, see ya in a minute.

Ôi trời, tôi đói quá, tôi đi ăn trưa đây, chút nữa gặp lại nhá.sgv, tôi đi ăn trưa tiếng Anh là gì

Boss, I’m going to have some lunch, be right back in 20 mins.

Sếp à, tôi đi ăn trưa cái, sẽ trở lại trong 20 phút nhá.

Is there anyone stay here to have lunch? I’m going to have lunch outside then.

Ở đây có ai ăn trưa tại đây không vậy? Tôi thì đi ra ngoài ăn trưa nha.

Talk to you later then, l’m gonna have lunch now.

Nói chuyện với ông sau nha, giờ tôi đi ăn trưa cái.

OK, I’m going to have some lunch there, you guys better should take a rest and have lunch then.

OK tôi đi ăn trưa cái đây, các ông tốt hơn nên nghỉ tay và ăn trưa đi nha.

Hey Jack, I’m going to have lunch now, help me take a look on my stuff, OK?

Ê Jack, giờ tôi đi ăn trưa cái, giúp tôi trông coi đồ đạc của tôi nha, OK?

Well, my job here is done, I’m going to have lunch now, you guys just take it easy eh.

Chà, công việc của tôi đã xong rồi nha, giờ tôi đi ăn trưa đây, mọi người cứ từ từ làm nha.

Bài viết tôi đi ăn trưa tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm