Home » Tính điểm thi JLPT N5
Today: 2024-04-24 12:21:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tính điểm thi JLPT N5

(Ngày đăng: 27/07/2020)
           
Điểm thi JLPT N5 phải trên 80 điểm, tối đa 180 điểm. Điểm kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu trên 38 điểm, tối đa 120 điểm. Điểm nghe hiểu trên 19 điểm tối đa 60 điểm.

Tính điểm thi JLPT N5 phải dựa trên yêu cầu của từng phần thi.

SGV, tính điểm thi JLPT N5JLPT N5 là kỳ thi năng lực tiếng Nhật ở mức thấp nhất.

Một trong những điều kiện đầu tiên để du học Nhật Bản là bạn phải có khả năng hiểu được tiếng nhât cơ bản và phải đạt ở mức tối thiểu N5.

Điểm thi JLPT N5 tối đa là 180 điểm và tối thiểu là 80 điểm, nếu dưới 80 điểm sẽ không đạt yêu cầu kỳ thi đánh giá năng lực.

Yêu cầu của kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu bắt buộc trên 38 điểm để đạt yêu cầu, điểm nghe hiểu trên 19 điểm.

Điểm từng phần thi trong JLPT N5.

Phần từ vựng, chữ Hán có 35 câu hỏi và tổng điểm là 40.

Phần ngữ pháp có 26 câu hỏi và tổng điểm là 40.

Phần đọc hiểu có 6 câu hỏi và tổng điểm là 40.

Phần nghe hiểu có 24 câu hỏi và tổng điểm là 60.

Bài viết tính điểm thi JLPT N5 được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm