Home » Tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khách sạn
Today: 2024-05-28 18:54:41

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khách sạn

(Ngày đăng: 08/06/2020)
           
Tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khách sạn bắt đầu từ những câu chào khách cơ bản như (good morning , sir), đến các câu giao tiếp cao cấp hơn như (we hope you enjoyed staying with us).

Tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khách sạn là hết sức cần thiết cho các bạn sinh viên chuyên ngành dịch vụ lữ hành hoặc người đã đi làm muốn tiến thân trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn.

Một số từ vựng tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khách sạn.

1. Pillow /’pilou/: Gối.

tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khách sạn, SGV2. Shower /’∫auə/: Vòi hoa sen.

3. Internet access point /ˈɪntəˌnɛt ˈæksɛs poi't/: Điểm truy cập internet.

4. Pillow case /ˈpɪləʊ keɪs/: Vỏ gối.

5. Sofa bed /ˈsəʊfə bɛd/: Sô-pha dùng như giường.

6. Safe /seif/: Két sắt.

7. Key /ki:/: Chìa khóa phòng.

8. Air conditioner /eə kənˈdɪʃnerŋ/: Điều hòa.

9.Towel /’tauəl/: Khăn tắm.

10. Hotel Minibar /ˈhotel mɪnɪbɑː/: Quầy bar khách sạn.

Bài viết tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khách sạn được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm