Home » Thực hiện nghĩa vụ tiếng Anh là gì
Today: 2023-09-30 11:08:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thực hiện nghĩa vụ tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 14/10/2020)
           
Thực hiện nghĩa vụ tiếng Anh là performance of obligations, là thực hiện việc phải làm hành động của mình một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác, đúng cam kết, không trái pháp luật, đạo đức, xã hội.

Đang cập nhật... Liên hệ 0707074807 gặp Thầy Tuấn.

Bạn có thể quan tâm