Home » Thi chứng chỉ CEFR ở đâu
Today: 2024-07-13 17:08:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thi chứng chỉ CEFR ở đâu

(Ngày đăng: 17/03/2020)
           
Chứng chỉ CEFR viết tắt của cụm từ Common European Framework of Preference for Languages. Chuẩn CEFR được Hội Đồng Châu Âu cùng Cambridge hợp tác xây dưng vào năm 1990. Tìm hiểu thêm về chứng chỉ CEFR và nơi đăng kí dự thi.

Chứng chỉ CEFR được Hội Đồng Châu Âu và đại học Cambridge xây dựng vào năm 1990, dựa trên tiêu chuẩn ESOL của đại học Cambridge và tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Anh của Hoa Kỳ. 

thi chứng chỉ CEFRChứng chỉ CEFR được chia làm 3 cấp độ (A, B, C) với các nhánh nhỏ trong từng cấp độ (A1, B1, B2, C1, C2)

Chứng chỉ CEFR mới có khả năng thay thế các chuẩn cũ như IELTS hay ESOL vì nó có khả năng quy đổi mạnh mẽ.

Ví dụ: Chuẩn IELTS cao nhất là IELTS 8.5 quy đổi ra chuẩn ESOL là trên chuẩn CAE nhưng không đủ chuẩn CPE (tương đương chuẩn C2 Châu Âu).

Tại Việt Nam Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chứng chỉ CEFR như tài liệu tham khảo chuẩn ngoại ngữ quốc gia, mở đường cho khả năng chứng chỉ CEFR trở thành chuẩn chung cho cả nước.

Hiện tại người có nhu cầu chỉ có thể đăng kí luyện thi và dự thi tại hệ thống Wall Stress English.

Ở Việt Nam người học có thể tham gia các kì thi chứng chỉ Anh văn quốc gia từ A1 đến C2. Các chứng chỉ này được quy đổi ngang với chứng chỉ CEFR tương đương.

Bài viết thi chứng chỉ CEFR ở đâu được tổng hợp bởi giáo viên của trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm