Home » Chung thủy tiếng Anh là gì
Today: 2023-09-30 11:03:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Chung thủy tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 03/08/2020)
           
Chung thủy tiếng Anh là loyal, phiên âm ˈlɔɪ.əl. Chung thủy là một phẩm chất đạo đức đáng sống, đáng trân trọng của con người và đặc biệt nhất là trong quan hệ vợ chồng.

Chung thủy tiếng Anh là loyal, phiên âm /ˈlɔɪ.əl/. Chung thủy là một lối sống đáng được trân trọng, không thay lòng đổi dạ, trước sau như một và nhất là trong quan hệ tình cảm của vợ chồng. 

Một số từ vựng liên quan đến chung thủy.

Committed /kəˈmɪt.ɪd/: Cam kết.Chung thủy tiếng Anh là gì, SGV

Devoted /dɪˈvəʊ.tɪd/: Hết lòng.

Staunch /stɔːntʃ/: Trung thành.

Dedicated /ˈded.ɪ.keɪ.tɪd/: Tận tâm.

Steady /ˈsted.i/: Vững chắc.

Unwavering /ʌnˈweɪ.vər.ɪŋ/: Không lay chuyển.

Firm /fɜːm/: Chắc chắn.

Steadfast /ˈsted.fɑːst/: Kiên định.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến chung thủy.

Jack has been a loyal worker in this company for almost 50 years.

Jack đã là một công nhân trung thành trong công ty này gần 50 năm.

When all her other friends deserted her, Steve remained loyal.

Khi tất cả những người bạn khác bỏ rơi cô, Steve vẫn trung thành.

A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt đời.

Bài viết chung thủy tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm