Home » Bảng chữ cái tiếng Anh là gì
Today: 2024-04-20 08:54:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bảng chữ cái tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 03/07/2020)
           
Bảng chữ cái tiếng Anh là English alphabet, là một bảng chữ cái gồm 26 mẫu tự gồm hai cách viết đó là viết hoa và viết thường. Bảng chữ cái tiếng Anh và nguồn gốc về bảng chữ cái tiếng Anh.

Bảng chữ cái tiếng Anh là English alphabet, phiên âm là /ˈiŋɡliʃ ˈӕlfəbit/, là một bảng chữ cái La-tinh Latino có 26 ký tự.

Trong bảng chữ cái tiếng Anh có phiên âm và phụ âm.

5 nguyên âm a, e, o, i, u.

21 phụ âm b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

Các nguyên âm và phụ âm đơn có cách đọc khá đơn giản, tuy nhiên khi chúng được ghép với nhau lại có thể tạo nên những cách phát âm khác nhau lên tới 44 cách phát âm khi ghép từ cơ bản.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan.

Pronounce /pɹəˈnæwns/: Phát âm.

Vocabulary /vōˈkabyəˌlerē/ : Từ vựng.

letters of the alphabet /ˈlet.ər əv ðə ˈӕlfəbit/: Chữ của bảng chữ cái.

Grammar /ˈgræmə/: Ngữ pháp.

Speak  /spiːk/: Đọc.

Listen  /ˈlɪs.ən/: Nghe.

Articuation /ɑɹˌtɪk.jəˈleɪ.ʃən/ : Cách đọc.

Capitalization /ˌkæp.ɪ.təl.aɪˈzeɪ.ʃən/: Viết hoa.

Lowercase /ˈloʊ·ərˈkeɪs/: Chữ viết thường.

Bài viết bảng chữ cái tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm