Home » Thầy giáo tiếng Anh là gì
Today: 2024-07-13 16:39:43

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thầy giáo tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 21/07/2020)
           
Thầy giáo tiếng Anh là master, phiên âm là ˈmɑːstə, định nghĩa thầy giáo đơn giản là danh xưng để chỉ giáo viên nam có vai trò hướng dẫn giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên.

Thầy giáo là danh xưng chỉ giáo viên nam, có trách nhiệm để giảng dạy kiến thức, hướng dẫn chỉ đạo học sinh trong trường lớp đi đến con đường thành công.

Thầy giáo thích hợp với việc giảng dạy ở những trường trung học và cao đẳng đại học, do sự kiên nhẫn và thân thiện với các học sinh sinh viên khiến cho việc giảng dạy trở nên hiệu quả hơn.

Một số mẫu câu trích dẫn hay về thầy giáo trong tiếng Anh.

sgv, thày giáo tiếng Anh là gìA good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others.

Một người thầy tốt giống như một ngọn nến, luôn cháy hết mình để soi sáng con đường cho những người khác.

The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

Thầy giáo là người rút ra nhiều nhất từ bài học, và thực chất người thầy cũng là một người học trò.

The best teachers teach from the heart, not from the book.

Những người thầy tuyệt vời giảng dạy từ trái tim, không phải từ sách vở.

Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher.

Ngàn ngày học tập chăm chỉ không bằng một ngày học với người thầy giỏi.

I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.

Tôi thích một người thầy cho ta điều gì đó về nhà suy ngẫm ngoài bài tập về nhà.

Một số mẫu câu thông dụng về thầy giáo trong tiếng Anh.

Class, I would like to introduce to everyone, this is Mr.Han, our Chinese teacher and also our homeroom teacher.

Cả lớp, mình muốn giới thiệu với mọi người, đây là thầy Han, giáo viên dạy tiếng Trung lớp ta và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta.

My teacher is a talented person, he plays the guitar very well, he used to play in his band The Wind.

Thầy của tôi là một người rất tài năng, thầy chơi guitar rất giỏi, thầy từng chơi trong ban nhạc The Wind của mình.

Mr. Edward was a former retired History master.

Ngài Edward là một cựu giáo viên dạy Sử học đã về hưu.

Bài viết thầy giáo tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm