Home » Bằng cấp tiếng Nhật là gì
Today: 2024-06-14 01:16:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bằng cấp tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 19/06/2020)
           
Bằng cấp tiếng Nhật là shikaku 資格 (しかく). Bằng cấp là văn bằng được cấp cho những người đã hoàn thành chương trình giáo dục quốc dân. Bằng cấp chứng minh cho quá trình học tập và tích lũy kiến thức.

Bằng cấp tiếng Nhật là 資格.

Cách đọc: Shikaku.

Câu ví dụ về từ 資格.

bằng cấp tiếng Nhật là gì, ngoại ngữ SGV彼には弁護士の資格がある。

Kare niwa bengoshi no shikaku ga aru.

Anh ấy có bằng luật sư.

Từ vựng về chủ đề học tập bằng tiếng Nhật:

Shiken 試験 (しけん): Thi cử.

Cyuukanshiken 中間試験 (ちゅうかんしけん): Thi giữa kỳ.

Shimatsushiken 始末試験 (しまつしけん): Thi cuối kỳ.

Tesuto テスト: Kiểm tra.

Jyuken 受験 (じゅけん): Dự thi.

Juugyouu 授業 (じゅぎょう): Tiết học, bài giảng.

Syukudai 宿題 (しゅくだい): Bài tập.

Shitsumon 質問 (しつもん): Câu hỏi.

Rensyuumondai 練習問題 (れんしゅうもんだい): Câu hỏi luyện tập.

Bài viết bằng cấp tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm