Home » Thang điểm đề thi N5 tiếng Nhật
Today: 2024-04-19 10:24:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thang điểm đề thi N5 tiếng Nhật

(Ngày đăng: 19/01/2021)
           
Thi bao nhiêu điểm đậu chứng chỉ tiếng Nhật N5? Điểm đậu là từ 80 điểm trở lên, còn điểm liệt và cách tính điểm của từng phần trong đề thi N5 tiếng Nhật là?

Cấu trúc đề thi N5 gồm ba phần: GOI (Từ vựng + Kanji) 25 phút, BUNPO (Ngữ pháp) + DOKKAI (Đọc hiểu) 50 phút, CHOUKAI (Nghe hiểu) 30 phút với thang điểm đề thi N5 như sau:

Điểm đậu: từ 80 điểm trở lên với điều kiện không có phần nào bị liệt (điểm tổng cả bài: 180 điểm).

Điểm liệt phần Kiến thức (Từ vựng + Ngữ pháp) và Đọc hiểu: 38 điểm (điểm tối đa: 120 điểm).

Điểm liệt phần Nghe: 19 điểm (điểm tối đa: 60 điểm).

Kết quả thi sẽ được công bố sau 1 tháng.

Cách tính điểm từng phần trong đề thi N5 tiếng Nhật:

Điểm phần GOI: 

Mondai 1: 12 câu x 1 điểm = 12 điểm

Mondai 2: 8 câu x 1 điểm = 8 điểm 

Mondai 3: 10 câu x 1 điểm = 10 điểm 

Mondai 4: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm

Thang điểm đề thi N5 tiếng Nhật Quy mô phần BUNPO:

 Mondai 1: 16 câu x 1 điểm = 16 điểm

 Mondai 2: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm

 Mondai 3: 5 câu x 5 điểm = 25 điểm

 Điểm phần DOKKAI: 

 Mondai 4: 3 câu x 5 điểm = 15 điểm

 Mondai 5: 2 câu x 6 điểm = 12 điểm

 Mondai 6: 1 câu x 2 điểm = 2 điểm

Quy mô phần CHOUKAI:

Mondai 1: 7 câu x 3 điểm = 21 điểm

Mondai 2: 6 câu x 3 điểm = 18 điểm

Mondai 3: 5 câu x 3 điểm = 15 điểm

Mondai 4: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm

LƯU Ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

Thang điểm từng phần trong đề thi sẽ khác nhau tùy theo mức độ khó của đề thi năm đó. 

Thang điểm này tổ chức JLPT không công bố nên mọi cách tính điểm đều mang tính tương đối.

Bài viết thang điểm đề thi N5 tiếng Nhật được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Liên hệ 0902 516 288 thầy Tuấn, cô Mai - Khai giảng thường xuyên khóa luyện thi chứng chỉ N5, N4, N3.

Bạn có thể quan tâm