Home » Tết Táo quân là gì
Today: 2024-04-25 18:52:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tết Táo quân là gì

(Ngày đăng: 14/11/2019)
           
Tết Táo quân diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp - người ta coi đây là ngày vua bếp lên chầu Trời để tâu lại việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm qua.

Tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp - người ta coi đây là ngày vua bếp lên chầu Trời để tâu lại việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm qua.

Theo truyền thuyết, xưa có hai vợ chồng nghèo khổ quá, phải bỏ nhau. 

Sau đó, người vợ lấy được chồng giàu. Một hôm, đang đốt vàng mã ngoài sân, thấy một người vào ăn xin, nhận ra chính là chồng cũ nên người vợ động lòng, đem cơm gạo, tiền bạc ra cho. 

Người chồng mới biết chuyện, nghi ngờ vợ. Người vợ đâm khó xử, lao vào bếp lửa tự vẫn. 

SGV, tết táo quân là gì Người chồng cũ nặng tình, cũng nhảy vào lửa chết theo. 

Người chồng mới ân hận, đâm đầu vào lửa nốt. Trời thấy ba người đều có nghĩa nên phong cho họ làm vua bếp. 

Từ tích đó mới có tục thờ cúng Táo quân và trong dân gian có câu: Thế gian một vợ một chồng, không như vua bếp hai ông một bà. 

Ngày nay cứ đến phiên chợ 23 tháng Chạp hàng năm, mỗi gia đình thường mua hai mũ ông, một mũ bà bằng giấy và 3 con cá làm ngựa (cá chép hóa rồng) để Táo quân lên chầu trời.

Sau khi cúng trong bếp, mũ được đốt và 3 con cá chép được mang thả ở ao, hồ, sông.

Bài viết Tết Táo quân là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm