Home » Số từ tập hợp trong tiếng Nga là gì
Today: 2023-09-30 10:16:48

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Số từ tập hợp trong tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 06/12/2021)
           
Số từ tập hợp trong tiếng Nga là gì. Nhóm số từ tập hợp. Biến cách nhóm số từ tập hợp. Trường hợp sử dụng và ý nghĩa số từ tập hợp trong tiếng Nga.

Trong khuôn khổ số từ số lượng người ta còn tách riêng một nhóm nữa là số từ tập hợp (собирательные числительные).

1. Nhóm số từ tập hợp. Biến cách số từ tập hợp

Có 9 số từ tập hợp là: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро.

Số từ tập hợp có hệ thống biến cách đặc biệt:

Cách 1

двое

трое

четверо

Cách 2

двоих

троих

четверых

Cách 3

двоим

троим

четверым

Cách 4

Như cách 1 hoặc cách 2

Cách 5

двоими

троими

четверыми

Cách 6

двоих

троих

четверых

Các số từ còn lại biến cách theo như четверо. Sau số từ tập hợp danh từ bao giờ cũng phải ở số nhiều còn cách là do vai trò của nó trong câu quyết định.

số từ tập hợp trong tiếng Nga là gì2. Cách sử dụng số từ tập hợp

Số từ tập hợp có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với danh từ.

2.1 Sử dụng độc lập số từ tập hợp

Nếu sử dụng độc lập thì số từ tập hợp chỉ số lượng người.

Ví dụ: Семеро одного не ждут (Bảy người không chờ một người)

Двое в комнате - я и Ленин (Trong phòng có hai người - tôi và Lênin)

2.2 Sử dụng kết hợp “số từ tập hợp + danh từ”

Nếu kết hợp với danh từ thì số từ tập hợp sử dụng trong những trường hợp sau:

Kết hợp với danh từ chỉ có ở dạng số nhiều như: сутки, сани, брюки, часы, перчатки,...

Ví dụ: Трое суток

Kết hợp với những từ дети và люди

Ví dụ: У него двое детей.

Kết hợp với những danh từ chỉ nam giới

Ví dụ: двое студентов, трое бойцов.

Kết hợp với đại từ nhân xưng: нас трое, их двое

Ví dụ: Только мы двое опоздали на поезд.

Нас было в кино трое.

Bài viết số từ tập hợp trong tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm