Home » Sàn chứng khoán là gì
Today: 2023-06-07 16:18:16

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Sàn chứng khoán là gì

(Ngày đăng: 22/06/2020)
           
Sàn chứng khoán là một thị trường nơi cổ phiếu, trái phiếu được người mua và người bán giao dịch trong thời gian cụ thể, nhằm mục đích thu lại lợi nhuận cao.

Sàn chứng khoán là một thị trường nơi cổ phiếu, trái phiếu được người mua và người bán giao dịch trong thời gian cụ thể, nhằm mục đích thu lại lợi nhuận cao.

Chứng khoán là một bằng chứng xác nhận sự sở hữu hợp pháp của một người với tài sản, phần vốn công ty hay tổ chức phát hành.

Chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ.Sàn chứng khoán là gì

Sàn chứng khoán là sân chơi của người mua và người bán gặp nhau.

Sàn giao dịch này hoạt động khá đa dạng với nhiều loại hình như:

Phát hành và thu hồi chứng khoán.

Chi trả lợi tức, cổ tức.

Bao gồm các hình thức kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Sàn chứng khoán cũng là nơi người mua và người bán gặp nhau, giao lưu với nhau.

Hiện nay sàn giao dịch đã được phát triển bằng việc đưa thông tin cổ phiếu, trái phiếu lên mạng lưới xã hội.

Điều này giúp việc giao lưu, tìm kiếm thông tin và giao dịch trở nên nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian, chi phí.

Sàn giao dịch quan trọng nhất là các thành viên.

Ở đây sẽ có các luật giao dịch cụ thể nhưng không bắt người tham gia phát hành cổ phiếu hoặc cổ phiếu không bắt buộc tham gia sàn giao dịch.

Vai trò của sàn chứng khoán bao gồm:

Là nơi huy động các khoản tiết kiệm để đầu tư.

Tạo thuận lợi cho phát triển công ty.

Tái phân phối của cải.

Tạo cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ.

Tạo điều kiện cho Chính phủ tăng vốn cho những dự án phát triển.

Sàn chứng khoán cũng là thước đo của nền kinh tế.

Bài viết sàn chứng khoán là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm