Home » Review tiếng Hàn là gì
Today: 2024-02-29 18:34:28

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Review tiếng Hàn là gì

(Ngày đăng: 21/07/2020)
           
Review tiếng Hàn là 리뷰하다 (libyu hada). Nó có nghĩa là xem xét, đánh giá lại sự vật, hiện tượng nào đó. Việc review giúp người đọc, người nghe có cái nhìn khách quan hơn về đối tượng được review.

Review tiếng Hàn là 리뷰하다 (libyu hada). Ngày nay review là thuật ngữ được sử dụng khi đánh giá một sản phẩm, dịch vụ hay khi đưa ra nhận xét về một bộ phim, trò chơi, sản phẩm âm nhạc, sách,…

Trong thời đại hiện nay, công nghệ phát triển vượt bậc, trước khi mua một sản phẩm hay sử dụng dịch vụ nào đó, hầu hết mọi người sẽ lên mạng tìm hiểu các đánh giá chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà họ đang cần.

Những từ vựng tiếng Hàn liên quan đến review

리액션 (liaegsyeon): Reaction.

평가하다 (pyeong-gahada): Đánh giá.

반응하다 (ban-eunghada): Phản ứng.Review tiếng Hàn là gì, sgv

살펴보다 (salpyeoboda): Quan sát, xem xét.

논하다 (nonhada): Bàn luận, tranh luận.

알아보다 (al-aboda): Tìm hiểu.

추리다 (chulida): Chọn lọc, tuyển chọn.

온라인상 (onlainsang): Môi trường mạng.

소개하다 (sogaehada): Giới thiệu.

재검토하다 (jaegeomtohada): Kiểm tra lại.

논평하다 (nonpyeonghada): Bình luận.

사열하다 (sayeolhada): Kiểm soát, thanh tra.

블로그 (beullogeu): Blog.

객관적이다 (gaeggwanjeog-ida): Tính khách quan.

바르다 (baleuda): Tính đúng đắn.

평론하다 (pyeonglonhada): Bình luận.

Bài viết review tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm