Home » Quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung là gì
Today: 2023-12-05 22:47:35

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 14/07/2022)
           
Quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung là 知识产权 /zhīshì chǎnquán/, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

Quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung là 知识产权 /zhīshì chǎnquán/, bao gồm các quyền sở hữu đối với sản phẩm của hoạt động trí tuệ và tinh thần.

Sở hữu trí tuệ bao gồm ba nhóm: nhóm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Một số từ vựng về quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung:

颁布 /bānbù/: Ban bố.

专利人 /zhuānlì rén/: Chủ sáng chế.

权利 /quánlì/: Quyền lợi.

实施细则 /shíshī xìzé/: Thực hiện các quy định.

知识产权 /zhīshì chǎnquán/: Quyền sở hữu trí tuệ.

惩治 /chéngzhì/: Trừng phạt.

行为 /xíngwéi/: Hành vi.

吃亏上当 /chīkuī shàngdàng/: Bị lợi dụng.

处罚 /chǔfá/: Xử phạt, trừng trị.

假冒 /jiǎmào/: Giả mạo.

制假 /zhì jiǎ/: Làm giả.Quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung là gì

动向 /dòngxiàng/: Xu hướng.

盗版 /dàobǎn/: Vi phạm.

发明人 /fāmíng rén/: Người phát minh, người sáng chế.

查封 /cháfēng/: Niêm phong.

销毁 /xiāohuǐ/: Tiêu hủy.

收缴 /shōujiǎo/: Thu được.

Một số ví dụ về quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung:

1. 开发领先产品或拥有自主知识产权的独家产品。

/kāifā lǐngxiān chǎnpǐn huò yǒngyǒu zìzhǔ zhīshì chǎnquán de dújiā chǎnpǐn./

Phát triển các sản phẩm hàng đầu hoặc các sản phẩm độc quyền có quyền sở hữu trí tuệ.

2. 在保护知识产权方面,我们与香港的合作亦卓有成效。

/zài bǎohù zhīshì chǎnquán fāngmiàn, wǒmen yǔ xiānggǎng de hézuò yì zhuóyǒuchéngxiào./

Về phương diện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, sự hợp tác giữa chúng tôi và Hồng Kông cuối cùng đã có kết quả.

3. 知识产权经济理论是知识产权与经济学、管理学和法学的交叉学科。

/zhīshì chǎnquán jīngjì lǐlùn shì zhīshì chǎnquán yǔ jīngjì xué, guǎnlǐ xué hé fǎxué de jiāochā xuékē./

Lý thuyết kinh tế về sở hữu trí tuệ là một chủ đề liên ngành của sở hữu trí tuệ và kinh tế, quản lý và luật.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên tiếng Trung SGV - Quyền sở hữu trí tuệ trong tiếng Trung là gì.

Bạn có thể quan tâm