Home » Quy trình check out khách sạn bằng tiếng Anh
Today: 2024-07-12 19:37:23

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Quy trình check out khách sạn bằng tiếng Anh

(Ngày đăng: 22/06/2020)
           
Cũng giống như check in, quy trình check out khách sạn không quá phức tạp nhưng cũng yêu cầu phải thực hiện bài bản, đúng quy trình và nhanh chóng.

Quy trình check out khách sạn bằng tiếng Anh. Cũng giống như check in, quy trình check out khách sạn không quá phức tạp nhưng cũng yêu cầu phải thực hiện bài bản, đúng quy trình và nhanh chóng. 

Các bước check out khách sạn.

Greet guests, please take back the room key from the customer.

Chào hỏi khách, xin lấy lại chìa khóa phòng từ khách hàng.

Notice the costs incurred during the stay at the hotel.

Thông báo các chi phí phát sinh trong quá trình lưu trú tại khách sạn.

Enter the costs incurred by the guest into the system.

Nhập các chi phí phát sinh của khách vào hệ thống.

Print invoices for guests to check.

In hóa đơn cho khách kiểm tra.

Confirm payment method with customer: Card or money.

Xác nhận phương thức thanh toán với khách hàng: Thẻ hoặc tiền.

Pay the bill and return 1 voucher to the customer.

Thanh toán hóa đơn và gửi lại 1 phiếu hóa đơn cho khách hàng.

Get back the room key.

Nhận lại chìa khóa phòng.

Return the guest documents.

Trả lại các giấy tờ lưu trữ của khách.

Update room status into the system.

Cập nhật tình trạng phòng vào hệ thống.

Inquire whether the customer is satisfied or have any questions or requirements.

Hỏi thăm khách hàng có hài lòng hay có thắc mắc, yêu cầu gì không.

Thank customers and see you again.

Cảm ơn khách hàng và hẹn gặp lại.

Chú ý: Nếu có các tình huống phát sinh không thuộc quyền xử lý của nhân viên hoặc chưa có xử lý thích hợp trước hết nhân viên lễ tân nên mời khách hàng ngồi chờ, dùng trà sau đó liên lạc với bộ phận liên quan để có biện pháp giải quyết. Tuyệt đối tránh tranh cãi, mất bình tĩnh với khách hàng làm khách hàng không hài lòng, điều quan trọng là luôn giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp để giải quyết tình huống, bởi một phút mất bình tĩnh cũng có thể gây ra hậu quả khó lường đối với nhân viên thẩm chí cả khách sạn.

Bài viết quy trình check out khách sạn bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm