Home » Phòng ban công ty trong tiếng Trung là gì
Today: 2024-04-17 17:21:56

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phòng ban công ty trong tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 04/07/2022)
           
Phòng ban công ty trong tiếng Trung là 公司部门 (gōngsī bùmén). Là gồm nhiều cán bộ và nhân viên cùng làm việc với nhau trong một tổ chức hoặc nhóm người, ví dụ như phòng nhân sự trong công ty.

Phòng ban công ty trong tiếng Trung là 公司部门 (gōngsī bùmén). Là những người được phân công theo chuyên môn hoặc theo chức năng quản trị để cùng vào một tổ chức có tên gọi chung.

Có nhiệm vụ giúp cấp trên thực hiện các công việc hiệu quả. Một công ty có thể có rất nhiều các phòng ban khác nhau, nhất là những công ty tư nhân hoạt động theo cơ chế chế tự chủ.

Một số từ vựng về phòng ban công ty trong tiếng Trung:

办公室 (bàngōng shì): Văn phòng.

行政人事部 (xíngzhèng rénshì bù): Phòng hành chính nhân sự.

销售部 (xiāoshòu bù): Phòng kinh doanh.

财务会计部 (cáiwù kuàijì bù): Phòng tài chính kế toán.

产生计划部 (chǎn shēng jìhuà bù): Phòng kế hoạch sản xuất.

会计室 (kuàijì shì): Phòng kế toán.

财务科 (cáiwù kē): Phòng tài vụ.

设计科 (shèjì kē): Phòng thiết kế.

竣工资料室 (jùn gōng zīliào shì): Phòng tài liệu hoàn công.

质量管理 (zhì liàng guǎnlǐ): Quản lý chất lượng.

预算组 (yùsuàn zǔ): Tổ dự toán.

组织科 (zǔzhī kē): Phòng tổ chức.

供销科 (gōng xiāo kē): Phòng cung tiêu.

政工科 (zhèng gōng kē): Phòng công tác chính trị.

Một số ví dụ về phòng ban công ty trong tiếng Trung:

1. 培训部,公关部,办公室和企划部都在这一楼层上。

/Péixùn bù, gōngguān bù, bàngōngshì hé qǐhuà bù dōu zài zhè yī lóucéng shàng./

Phòng đào tạo, phòng quan hệ công chúng, văn phòng và phòng kế hoạch đều ở trên tầng này.

2. 通常一个公司单位会分成很多部门。

/Tōngcháng yīgè gōngsī dānwèi kuài fēnchéng hěnduō bùmén./

Thông thường một đơn vị công ty được chia thành nhiều phòng ban.

3. 在一个公司中销售部负责总体的营销活。

/Zài yīgè gōngsī zhōng xiāoshòu bù fùzé zǒngtǐ de yíngxiāo huó./

Bộ phận bán hàng chịu trách nhiệm về các hoạt động tiếp thị tổng thể trong một công ty.

Nội dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên tiếng Trung SGV – Phòng ban công ty trong tiếng Trung là gì.

Bạn có thể quan tâm