Home » Những vấn đề chung của từ pháp tiếng Nga là gì
Today: 2024-05-30 14:43:44

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những vấn đề chung của từ pháp tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 13/11/2021)
           
Những vấn đề cần phải biết khi học tiếng Nga. Mục đích, nhiệm vụ của từ pháp trong tiếng Nga. Các loại thân từ và quy luật của các phụ âm.

Những vấn đề chung của từ pháp tiếng Nga là mục đích và nhiệm vụ của từ; từ và thành phần hình vị của từ; thân từ cứng và thân từ mềm; quy luật về bảy phụ âm đặc biệt.

1. Mục đích và nhiệm vụ của từ pháp tiếng Nga

Từ pháp (морфология) là một thành phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Nga.

Nhiệm vụ thứ nhất của từ pháp là xác nhận các loại từ:

Danh từ (существительное)

Tính từ (приглательное)

Đại từ (местоимение)

Số tư (числительное)

Động từ ( глагол)

Trạng từ (наречие)

Từ tình thái (слова категории состояния) 

Liên từ (союз)

Giới từ (предлог)

Tiểu từ (частица)

Nhiệm vụ thứ hai của từ pháp là xác định ý nghĩa ngữ pháp của từng loại từ.

Nhiệm vụ thứ ba của từ pháp là nghiên cứu quy tắc biến hình của từ.Những vấn đề chung của từ pháp tiếng Nga là gì

2. Từ và thành phần hình vị của từ

Có năm loại hình vị từ là căn tố (корень); tiền tố (префикс); tiếp tố (суффикс); vĩ tố (фелексия); hậu tố (постфикс).

3. Thân từ cứng và thân từ mềm

Thân từ cứng là thân từ tận cùng bằng phụ âm cứng hoặc bằng các nguyên âm: а, о, у, ы.

Thân từ mềm là thân từ tận cùng bằng phụ âm mềm hoặc các chữ như я, е, ю, и.

4. Quy luật về bảy phụ âm đặc biệt trong tiếng Nga

Sau bảy phụ âm г, к, х, ж, ч, ш, щ

- Không được viết я mà phải thay bằng а

- Không được viết ы mà phải thay bằng и

- Không được viết ю mà phải thay bằng у

Bài viết những vấn đề chung của từ pháp tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm