Home » Những đặc trưng cơ bản của danh từ tiếng Nga là gì
Today: 2023-12-02 01:58:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những đặc trưng cơ bản của danh từ tiếng Nga là gì

(Ngày đăng: 13/11/2021)
           
Những khái niệm cơ bản của danh từ tiếng Nga. Phạm trù giống của danh từ. Phạm trù số của danh từ. Phạm trù cách của danh từ

Những đặc trưng cơ bản của danh từ tiếng Nga gồm: Những khái niệm cơ bản của danh từ, phạm trù giống, số, cách của danh từ.

1. Những khái niệm cơ bản của danh từ

Danh từ là một trong những loại từ lớn nhất và quan trọng nhất trong tiếng Nga, đó là loại từ biểu thị sự vật, vật thể.

Danh từ có ba phạm trù ngữ pháp cơ bản là giống, số và cách. Danh từ trong tiếng nga được chia thành danh từ riêng và danh từ chung, danh từ biến cách và không biến cách

2. Phạm trù giống của danh từ (категория рода существительных)

Danh từ tiếng Nga có ba giống:

Giống đực (мужской род): стол, учебник, город... 

Giống cái (женский род): дочка, школа, улица...

Giống trung (средний род): море, задание, окно...

Ngoài ra có những danh từ chỉ được sử dụng ở số nhiều mà không có ý nghĩa về giống như: деньги, очки, сутки...Những đặc trưng cơ bản của danh từ tiếng Nga là gì

3. Phạm trù số của danh từ (категория числа существительных)

Danh từ số ít (единственное число): страна, письмо, шкаф...

Danh từ số nhiều (множественное число): страны, письма, шкафы..

4. Phạm trù cách của danh từ (категория надежа существительных)

Trong tiếng nga có tất cả sáu cách

Cách một (именительный падеж)

Cách hai (родительный падеж)

Cách ba (дательрый падеж)

Cách bốn (внительный падеж)

Cách năm ( творительный падеж)

Cách sáu (предложный падеж)

Bài viết những đặc trưng của danh từ tiếng Nga là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm