Home » Người dẫn chương trình tiếng Anh là gì
Today: 2024-06-14 16:00:55

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Người dẫn chương trình tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 17/08/2020)
           
Người dẫn chương trình tiếng Anh là master ceremonies, phiên âm là ˈmɑː.stər ˈser.ɪ.mə.ni. Người dẫn chương trình là người nói trước công chúng, gây sự chú ý để dẫn dắt mọi người tương tác vào sự kiện.

Người dẫn chương trình tiếng Anh là master ceremonies, phiên âm là ˈmɑː.stər ˈser.ɪ.mə.ni, người dẫn chương trình có nhiệm vụ dẫn dắt nội dung cho khán thính giả trong một sự kiện, một buổi trình diễn hay một chương trình nghệ thuật giải trí nào đó.

Từ vựng tiếng Anh về kỹ năng của người dẫn chương trình.

Good voice /ɡʊd vɔɪs/: Giọng nói tốt.SGV, Người dẫn chương trình tiếng Anh là gì

Stage style /steɪdʒ staɪl/: Phong cách sân khấu.

Expressive art /ɪkˈspres.ɪv ɑːt/: Nghệ thuật diễn cảm.

Express feelings /ɪkˈspres ˈfiː.lɪŋ/: Diễn đạt cảm xúc.

Create emotions /kriˈeɪt ɪˈməʊ.ʃən/: Tạo cảm xúc.

Extensive knowledge /ɪkˈsten.sɪv ˈnɒl.ɪdʒ/: Kiến thức sâu rộng.

Verified information /ˈver.ɪ.faɪ ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/: Thông tin chính xác.

Combination method /ˌkɒm.bɪˈneɪ.ʃən ˈmeθ.əd/: Phương pháp phối hợp.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến người dẫn chương trình.

We sincerely invite you.

Tôi xin trân trọng kính mời bạn.

Did you feel great?

Quý vị đã cảm thấy tuyệt vời chưa?

First allow me to say my warmest greetings.

Đầu tiên cho phép tôi nói lời chào nồng nhiệt nhất.

The program will be temporarily shelved here.

Chương tình tạm gác lại tại đây nhé.

Bài viết người dẫn chương trình tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm