Home » Ngữ pháp tiếng Hàn Tính từ +(으)ㄴ 가요?, Động từ +나요?
Today: 2024-04-20 09:12:53

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn Tính từ +(으)ㄴ 가요?, Động từ +나요?

(Ngày đăng: 07/12/2021)
           
Ngữ pháp này là một dạng câu hỏi, người Hàn thường sử dụng nhiều. Nó thể hiện sư tôn trọng và lịch sự khi người nghe nghe được.

Ngữ pháp Tính từ +(으)ㄴ 가요?, Động từ +나요? này được sử dụng như 1 cách lịch sự, nhẹ nhàng để hỏi người nghe 1 câu hỏi (lịch sự, tôn trọng)

A: 란 씨는 무슨 음식을 좋아하나요?
Lan thích ăn món nào thế?
B: 새우를 먹는 것을 좋아해요
Mình thích ăn tôm

Khi hỏi về tình huống trong quá khứ, không phân biệt Động từ hay Tính từ đều dùng dạng 았/었나요?

A: 벌써 3시인데 아직도 밥을 안 먹었나요?
Đã 3 giờ rồi mà bạn vẫn chưa ăn cơm đúng không?
B: 오늘 좀 피곤해서요.
Hôm nay mình mệt nên không ăn.

Khi hỏi về tình huống, hoàn cảnh ở tương lai, chúng ta dùng dạng (으)ㄹ 건가요? Thay cho 나요?

A: 저녁을 먹을 건가요?
Bạn sẽ ăn tối chứ
B: 조금 이따가 먹을게요
Lát nữa mình sẽ ăn

Nếu phía trước đi với danh từ sẽ dùng dạng ‘인가요’

A: 이 책은 무슨 책인가요?
Sách này là sách gì vậy ạ?
B: 요리 책이에요.
Là sách nấu ăn đấy. 

Lưu ý: các đuôi câu hỏi này chỉ dùng để hỏi, khi trả lời thì sẽ không sử dụng chúng mà sử dụng các đuôi câu phù hợp để trả lời.

Bài viết ngữ pháp tiếng Hàn Tính từ +(으)ㄴ 가요?, Động từ +나요? được viết bởi giảng viên trung tâm tiếng Hàn SGV

Bạn có thể quan tâm