Home » Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Nhật là gì
Today: 2024-03-05 14:56:03

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Nhật là gì

(Ngày đăng: 08/06/2020)
           
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Nhật là tanitsu menbaa yuukirisekininkaisha (単一メンバー有限責任会社). Một số từ vựng chuyên ngành hành chính nhân sự trong tiếng Nhật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Nhật là tanitsu menbaa yuukirisekininkaisha (単一メンバー有限責任会社).

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Một số từ vựng chuyên ngành hành chính nhân sự trong tiếng Nhật.

Kigyou (企業): Doanh nghiệp, công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Nhật là gì Jimusho (事務所): Văn phòng.

Jimuin (事務員): Nhân viên văn phòng.

Shachou (社長): Giám đốc.

Buchou (部長): Trưởng phòng.

Kachou (課長): Tổ trưởng.

Soushihainin (総支配人): Tổng giám đốc.

Fukushachou (副社長): Phó giám đốc.

Joushiku (上司区): Cấp trên.

Buka (部下): Cấp dưới.

Kabushiku gaisha (株市区会社): Công ty cổ phần.

Jinjibu (人事部): Phòng nhân sự.

Douryou (同僚): Đồng nghiệp.

Shorui (書類): Tài liệu.

Uketsuke (受付): Quầy lễ tân.

Shucchou (出張): Công tác.

Hoke (保険): Bảo hiểm.

Kyuuryou (給料): Tiền lương.

Meishi (名刺): Danh thiếp.

Bài viết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm