Home » Ngữ pháp rủ rê trong tiếng Hàn
Today: 2024-04-17 16:20:56

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp rủ rê trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 13/12/2021)
           
Ngữ pháp tiếng Hàn vô cùng phong phú và có những cấp độ khác nhau. Càng là những ngữ pháp cơ bản thì càng phải nắm rõ.

Ngữ pháp rủ rê trong tiếng Hàn là một trong những ngưữu pháp dễ học và là ngữ pháp ứng dụng trong giao tiếp. Dưới đây là những cấu trúc của ngữ pháp này.

V-(으)ㄹ까요? “Nhỉ”, “nhé”

Được dùng để thể hiện ý rủ rê ai đó làm việc gì đó với mình.
Thường đi kèm với 같이 để nhấn mạnh thêm ý nghĩa của câu.

우리는 공원에 같이 갈까요? Chúng mình cùng đến công viên  nhé

오늘 여행할까요? Hôm nay chúng ta đi du lịch nhé?

저녁 시간있으면 영화를 같이 볼까요? Tối nay nếu có thời gian thì cùng xem phim

V + -(으)ㄹ래요? “ có muốn…?” “ được chứ?”

Được dùng để hỏi về ý định, ý thích, nguyện vọng của đối phương và rủ rê cùng làm gì đó với mình. Hỏi đối phương một cách nhẹ nhàng.  

Mang ý nghĩa “(Bạn) có muốn…?” “ được chứ?” 

Gốc động từ có phụ âm cuối + 을래요?

Gốc động từ không có phụ âm cuối + ㄹ래요? 

Ví dụ:

요즘 저는 기타를 배워요. 정말 재미있어요. 너 같이 배울래요? 

Dạo này tôi học guitar. Rất thú vị. Bạn có muốn cùng học không?

이 노래가 아주 재미있어요. 들을래요? 

Bài hát này rất hay.  Bạn có muốn cùng nghe không?

김치가 맛있어요. 먹을래요? Kim chi rất ngon. Bạn có muốn ăn  cùng không?

Bài viết ngữ pháp rủ rê trong tiếng Hàn  được viết bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV.

Bạn có thể quan tâm