Home » Lịch thi DELF 2023 Hà Nội
Today: 2024-06-20 21:38:37

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lịch thi DELF 2023 Hà Nội

(Ngày đăng: 18/03/2020)
           
Ngoại ngữ SGV thông tin đến bạn lịch thi DELF tiếng Pháp năm 2023 tại Hà Nội. Lưu ý về thủ tục, hạn đăng ký, thời gian thi DELF năm 2023 tại Hà Nội. Lh 0707074807 cô Mai.

Thi DELF là kỳ thi kiểm tra khả năng Pháp ngữ của những người sử dụng tiếng Pháp theo chuẩn CECR (khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ).

Lịch thi DELF 2023 Hà Nội:

Lịch thi DELF 2023 Hà Nội, ngoại ngữ SGV Thi chứng chỉ DELF A1 gồm:

Thứ 7: 09/05/2023, 12/09/2023, 07/11/2023

Thi chứng chỉ DELF A2 gồm:

Thứ 7: 16/05/2023,  19/09/2023,  14/11/2023

 Thứ 7: 16/05/2023,  19/09/2023,  14/11/2023

Thi chứng chỉ DELF B1 gồm:

Chủ nhật: 10/05/2023, 13/09/2023, 08/11/2023

Thi chứng chỉ DELF B2 gồm:

Chủ nhật: 17/05/2023, 20/09/2023,15/11/2023

Đơn vị tổ chức: Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace.

Địa chỉ văn phòng: Số 24 Tràng tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian đăng kí thi: tháng 5 từ ngày 30/03 -11/04, tháng 10 từ ngày 10 - 22/08, tháng 11 từ ngày 5 - 17/11.

Lệ phí thi DELF 2023 Hà Nội:

Chứng chỉ A1 - 710 000 VND, chứng chỉ A2 - 830 000 VND, chứng chỉ B1 - 1 100 000 VND và chứng chỉ B2 - 1 600 000 VND.

Bài viết lịch thi DELF 2023 Hà Nội được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm SGV.

Bạn có thể quan tâm