Home » サポート là gì
Today: 2023-02-07 04:49:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

サポート là gì

(Ngày đăng: 13/07/2020)
           
サポート (Sapooto) có nghĩa là sự ủng hộ, sự cỗ vũ, sự hỗ trợ. Từ này có phiên âm tiếng Anh là support. Đây là một thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trong cuộc sống hiện nay.

Trong tiếng Nhật Sapooto (サポート) dựa trên một từ tiếng Anh là support có nghĩa là sự ủng hộ, sự cỗ vũ, sự hỗ trợ. Trong lĩnh vực công nghệ nó có nghĩa là hỗ trợ một máy tính hoặc hệ thống máy tính.

Người Nhật hiện nay thường có xu hướng sử dụng phiên âm Katakana cho các từ tiếng Anh để thay thế cho những từ vốn đã có trong tiếng Nhật. Vì vậy, Sapooto (サポート) đã trở thành một thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trong cuộc sống hiện nay.

Một số từ vựng sử dụng từ Sapooto (サポート).

Sapooto (サポート): Sự ủng hộ, sự cổ vũ.

Ta gengo sapōto (多言語サポート): Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Yūzāsapōto (ユーザーサポート): Hỗ trợ người dùng.

Tekunikarusapōto (テクニカルサポート): Hỗ trợ kỹ thuật.

Onsaitosapōto (オンサイトサポート): Hỗ trợ tại chỗ.

Sapōtosutaffu (サポートスタッフ): Nhân viên hỗ trợ.

Morarusapōto (モラルサポート): Hỗ trợ nhân đạo.

Neitibusapōto (ネイティブサポート): Hỗ trợ địa phương.

Sapōtogurūpu (サポートグループ): Nhóm hỗ trợ.

Sapōtosentā (サポートセンター): Trung Tâm hỗ trợ.

Onrainsapōtosentā (オンラインサポートセンター): Trung tâm hỗ trợ trực tuyến.

Ranbāsapōto (ランバーサポート): Hỗ trợ cột sống.

Bài viết サポート là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Bạn có thể quan tâm