Home » Hâm mộ Tiếng Anh là gì
Today: 2024-02-29 18:04:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hâm mộ Tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 17/08/2020)
           
Hâm mộ Tiếng Anh là admiration, phiên âm /ˌæd.mɪˈreɪ.ʃən/. Người hâm mộ hay người ái mộ là chỉ những người cùng chung một biểu hiện dành những tình cảm nồng nhiệt cho một người hay một môn thể thao.

Hâm mộ Tiếng Anh là admiration, phiên âm /ˌæd.mɪˈreɪ.ʃən/. Người hâm mộ là tên gọi chỉ chung cho một nhóm đông người cùng chung một ý thích và biểu hiện sự nhiệt tình, ủng hộ, yêu quý và dành những tình cảm nồng nhiệt, thông thường là dành tình cảm cho những vận động viên thể thao, đặc biệt là những cầu thủ bóng đá hay cuồng nhiệt ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, ban nhạc, nhóm nhạc.

Người hâm mộ có nhiều lứa tuổi và biểu hiện cũng khác nhau, ví dụ như những fan cuồng tuổi teen, những người hâm mộ có tuổi. Những biểu hiện về sự hâm mộ dành cho một đối tượng là rất phong phú như gọi tên, xin chữ ký, in ảnh.

Những cấp độ hâm mộ bằng tiếng Anh.

Ordinary fan: Fan hâm mộ bình thường.

Longtime fan: Fan hâm mộ lâu năm.SGV, Hâm mộ Tiếng Anh là gì

Passionate fan: Fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Fan likes to collect: Fan hâm mộ thích sưu tầm.

Indifferent fan to all other celebrities: Fan hâm mộ hờ hững với tất cả những người nổi tiếng khác.

Fan many words: Fan hâm mộ nhiều lời.

Mẫu câu tiếng Anh về hâm mộ.

Anime and manga fandom is a worldwide community of fans of anime and manga.

Cộng đồng người hâm mộ anime và manga là một cộng đồng toàn cầu của những người hâm mộ anime và manga.

There are many longtime fans but there are a lot of young kids.

Có rất nhiều người hâm mộ lâu năm nhưng cũng có rất nhiều những người hâm mộ còn ít tuổi.

For example, a long time football fan might search for fifa, an acronym for the Fédération Internationale de Football Association, while a new fan might use a more general query like football playoffs.

Ví dụ: một người hâm mộ bóng đá lâu năm có thể tìm kiếm từ fifa, là từ viết tắt cho Liên đoàn Bóng đá Quốc tế, trong khi một người hâm mộ mới có thể sử dụng một truy vấn chung chung hơn như trận bóng đá loại trực tiếp.

You'll be able to communicate, connect, and share info with customers and fans with your brand Account.

Bạn sẽ có thể giao tiếp, kết nối và chia sẻ thông tin với khách hàng và người hâm mộ bằng tài khoản thương hiệu.

Bài viết hâm mộ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm