Home » Giấy note tiếng Anh là gì
Today: 2022-08-08 09:09:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giấy note tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 11/08/2020)
           
Giấy note tiếng Anh là sticky note. Giấy note là những mẩu giấy nhỏ gồm một đầu có thể có keo dính để dễ dàng dán trên bất cứ đâu cho chính người viết và người được giao việc.

Giấy note tiếng Anh là sticky note. Giấy note hay còn gọi là giấy ghi việc, giấy ghi chú, giấy note  là những mẩu giấy nhỏ, thường có nhiều màu sắc để dễ nhận biết.

Một đầu giấy có phần keo dính để dễ dàng dán trên bất cứ đâu, vật dụng nào cho chính người viết và người đọc.

Lớp keo trên mỗi tờ giấy note phải đảm bảo đủ dính để có thể dán giấy ghi việc lên các đồ vật trong văn phòng nhưng lại dễ dàng bóc ra mà không để lại vết keo bẩn trên đó.

Từ vựng tiếng Anh về giấy note.

Sticky note: Giấy ghi chú có keo dính.

Notebook /ˈnəʊtbʊk/: Sổ tay.

Magnet /ˈmæɡ.nət/: Nam châm.

Push pins: Ghim giấy.SGV, Giấy note tiếng Anh là gì

Sealing tape/package mailing tape: Băng keo niêm phong.

Double-sided tape: Băng keo 2 mặt.

Duct tape: Băng keo vải.

Carbon paper: Giấy than.

Ball Pen: Bút bi.

Mechanical pencil: Bút chì bấm.

Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.tər/: Bút dạ quang.

Correction fluid: Bút xóa.

Correction tapes: Băng xóa.

Mẫu câu giấy note bằng tiếng Anh.

Keeping a record of your to do list and posting it in an easy-to-see place will help you remember them all the time.

Ghi lại những việc cần làm và dán ở một nơi bạn dễ nhìn thấy sẽ giúp bạn luôn luôn nhớ những việc đó.

Office workers use sticky notes at work.

Nhân viên văn phòng sử dụng giấy note trong công việc.

Post it notes are used to leave messages.

Giấy note được dùng để để lại lời nhắn.

Bài viết giấy note tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Bạn có thể quan tâm