Home » Email trong tiếng Trung là gì
Today: 2024-04-22 22:27:35

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Email trong tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 11/07/2022)
           
Email trong tiếng Trung là 电子邮箱 (diànzǐ yóuxiāng), email là một phương tiện trao đổi thông tin thông qua mạng Internet giữa các thiết bị điện tử, người dùng có thể gửi và nhận thông tin mọi lúc.

Email trong tiếng Trung là 电子邮箱 (diànzǐ yóuxiāng), email là phương thức trôi đổi tin nhắn/ thông điệp chứa nội dung giữa những người sử dụng các thiết bị điện tử. 

Một số từ vựng về Email trong tiếng Trung:

发 /fā/: Gửi.

收邮件 /shōu yóujiàn/: Nhận mail.

地址 /dìzhǐ/: Địa chỉ.Email trong tiếng Trung là gì

垃圾邮件 /lājī yóujiàn/: Thư rác.

联系 /Liánxì/: Liên lạc.

注册 /zhùcè/: Đăng ký.

登录 /dēnglù/: Đăng nhập.

编辑 /biānjí/: Chỉnh sửa.

聊天框 /liáotiān kuāng/: Hộp trò chuyện.

密码 /mìmǎ/: Mật khẩu.

Một số ví dụ về Email trong tiếng Trung:

1. 我怎么联系你?

/wǒ zěnme liánxì nǐ?/

Tôi làm cách nào để liên lạc được với bạn.

2. 您的电子邮件名称是什么?

/nín de diànzǐ yóujiàn míngchēng shì shénme?/

Tên email của bạn là gì?

3. 你收到我的邮件了吗?
/Nǐ shōu dào wǒ de yóujiànle ma?/

Bạn đã nhận được email của tôi chưa?

Bài viết được soạn thảo bởi giáo viên tiếng Trung SGV - Email trong tiếng Trung là gì.

Bạn có thể quan tâm