Home » Động từ ly hợp trong tiếng Trung
Today: 2023-12-02 03:39:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Động từ ly hợp trong tiếng Trung

(Ngày đăng: 09/12/2021)
           
Động từ ly hợp trong tiếng Trung: 离合词:Động từ ly hợp, 动兵结构:动词 + 宾词 (Kết Cấu Động Binh:  Động từ + tân ngữ) Động từ ly hợp bản chất là một kết cấu động tân cho nên không thể mang theo tân ngữ phía sau.

Động từ ly hợp trong tiếng Trung được sử dụng rất phổ biến, vì vậy hãy cùng trung tâm ngoại ngữ SGV tìm hiểu về cách sử dụng và ngữ pháp của động từ ly hợp nhé!

离合词: Động từ ly hợp

动兵结构: 动词 + 宾词

(Kết Cấu Động Tân:  Động từ + tân ngữ)

Động từ ly hợp bản chất là một kết cấu động tân cho nên không thể mang theo tân ngữ phía sau.

Ví dụ: Tốt nghiệp đại học

毕业大学(误)

大学毕业(正)

Động từ  ly hợp mang tân ngữ chỉ đối tượng

Kết cấu 1:

介词 + 宾语 + 离合词Động từ ly hợp trong tiếng Trung

(Giới từ + tân ngữ + động từ ly hợp)

Một số động từ ly hợp sẽ sử dụng giới từ đưa tân ngữ về phía trước.

Ví dụ: 跟谁见面: Gặp mặt ai đó

像谁道歉: Xin lỗi ai đó

Kết cấu 2:

动词 + 宾语(指对象)+ 的 + 宾语

(Động từ + tân ngữ chỉ đối tượng + 的 + tân ngữ)

Một số động từ ly hợp sẽ đưa tân ngữ chỉ đối tượng đặt giữa động từ và tân ngữ.

Ví dụ: 生谁的气: Tức giận ai đó

版谁的忙: Giúp đỡ ai đó

Chú ý: Một số động từ ly hợp có thể sử dụng cả hai kết cấu trên, tân ngữ có thể sử dụng giới từ đứng trước, hoặc có thể đưa tân ngữ vào giữa kết cấu động tân.

Đặc điểm ngữ pháp

Động từ +  着/了/过 + tân ngữ

Động từ ly hợp khi mang trợ từ động thái  着/了/过 thì bắc buộc 着/了/过 phải đứng sau động từ, trước tân ngữ.

Ví dụ: 吃了饭: Ăn cơm rồi

唱着歌: Đang ca hát

见过面: Từng gặp qua

Động từ + BNKQ + tân ngữ

Khi động từ ly hợp mang bổ nghĩa kết quả, thì bổ nghĩa kết quả phải đặt giữa động từ và tân ngữ.

Ví dụ: 写完信: Viết xong chưa

剪完发: Cắt xong tóc

Đặc điểm ngữ pháp cần chú ý

动词 + 宾语 + 动词 + 状态补语

Động từ + tân ngữ + động từ + BNTT

Khi động từ ly hợp mang theo bổ nghĩa trạng thái thì động từ phải lặp lại.

Ví dụ: 唱歌唱得很好听: Hát rất hay

跳舞跳得很好看: Nhảy rất đẹp

Bài viết động từ ly hợp trong tiếng Trung được tổng hợp bởi đội ngữ giáo viên trung tâm tiếng Trung SGV.

Bạn có thể quan tâm