Home » Điểm khác biệt của「行く」「来る」「着く」
Today: 2024-06-13 23:31:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Điểm khác biệt của「行く」「来る」「着く」

(Ngày đăng: 22/11/2021)
           
「行く」diễn tả hành động đi đến một địa điểm mà người nói không có mặt tại đó, 「来る」dùng khi muốn thể hiện việc người nói đã có mặt tại địa điểm đó,「着く」dùng khi người nói muốn thể hiện rằng họ sắp tới địa điểm mà họ đề cập rồi.

Cả 「行く」「来る」「く」đều mang ý nghĩa là là di chuyển đi đến một nơi nào đó. Tuy nhiên sắc thái biểu thị của các từ này hoàn toàn khác nhau.

1. 「行く」(iku)

- Được dùng khi diễn tả hành động đi đến một địa điểm mà người nói không có mặt tại đó. Đây là từ chỉ sự di chuyển được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Nhật.

Ví dụ: 公衆浴場に行く。

Đi đến nhà tắm công cộng. ⇒ người nói hiện đang ở nhà hay nơi nào đó.

今年に日本へ行く。

Trong năm nay tôi sẽ đi Nhật. ⇒ người nói hiện vẫn còn ở Việt Nam hoặc một quốc gia nào đó không phải Nhật Bản.

2.「来る」(kuru)

- Được dùng khi muốn thể hiện việc người nói đã có mặt tại địa điểm mà họ đang nói tới. Ngoài ra 「来る」(kuru) còn được dùng khi nói về sự tiến triển của tự nhiên hay thời gian.

Ví dụ: 未来はある日一度にやって来る。

Tương lai sẽ đến vào một ngày gần đây. ⇒ nghĩa là tương lai là điều tự nhiên sẽ đến mà chúng ta không có quyền can thiệp vào.

試験の日が来た。

Ngày thi đã đến rồi. ⇒ nghĩa là sự vật này đã xảy ra tại thời điểm người nói phát biểu.

2.着く」(tsuku)

- Được dùng khi người nói muốn thể hiện rằng họ sắp tới địa điểm họ đã đề cập đến.

Ví dụ: 明日あなたの家に着きます。

Ngày mai tôi sẽ tới nhà bạn. ⇒ nghĩa là hiện tại tôi đang đến nhưng phải mất một thời gian nữa như 1 ngày hay vài giờ nữa mới có mặt.

Bài viết phân biệt「行く」「来る」「く」được viết bởi giáo viên trung tâm Nhật ngữ SGV.

Bạn có thể quan tâm